петък, 17 април 2015 г.

Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев" се представи в „Дни на кариерата” в СилистраНа 16.04.2015г. в конферентната зала на хотел „Дръстър” – Силистра под патронажа на областния управител Стоян Бонев и по инициатива на Агенцията по заетостта бе проведена среща на заинтересованите граждани с работодатели и образователни институции в рамките на „Дни на кариерата”. 
От РУ „А.Кънчев” присъства ръководителят на Център за кариерно развитие – проф. Иван Евстатиев. Кратък преглед на дейността на Филиал Силистра към РУ „А.Кънчев” бе направен от инж. Станимир Станев – зам. директор по АСД на филиала. Обхванати бяха основните насоки в придобиване на ОКС „бакалавър”, „магистър” и „доктор” в рамките на Силистренското висше учебно заведение. 
Направен бе рекламен анализ на дейността на ЦПО (Център за продължаващо обучение) като се акцентира на дългосрочните курсове и ползите от тях. Посочени бяха участията на преподаватели и студенти по международни проекти от типа на „Леонардо да Винчи”, „Еразъм” и трансгранично сътрудничество. 
Обърнато бе внимание на традицията на висшето образование в Силистра, като се наблегна на 125 години педагогическо и 28 години инженерно такова. Всичко това бе представено в светлината на 70 годишния юбилей на РУ „А.Кънчев”. Подчертани бяха успехите в издателската дейност на доц. Р. Лебедова, доц. Д. Железова, доц. Т. Богданова, доц. Т. Георгиева и доц. П. Трендафилова. 
На срещата присъстваха група завършващи студенти от специалността „Електроинженерство” към филиал Силистра на РУ „А.Кънчев”. След изчерпателен диалог между тях и работодатели от силистренската машиностроителна фирма „Силома” бе постигнато споразумение те да бъдат назначени на изпитателен тримесечен трудов договор още преди да се дипломират. Впечатлението от тази среща в рамките на „Дни на кариерата” е, че този тип форуми са полезни за всички.


Няма коментари:

Публикуване на коментар