четвъртък, 23 април 2015 г.

В област Силистра започна подготовката за 11-ия Национален събор на българското народно творчество в Копривщица

23/4/2015

 
          С писмо от Областна администрация, подписано от областния управител Стоян Бонев, кметовете на общини от област Силистра са уведомени за провеждането на поредния 11-и Национален събор на българското народно творчество, който тази година е от 7 до 9 август в Копривщица. Съборът ще протече с изяви на 7 сцени в местността „Войводенец“ и на 2 допълнителни сцени в центъра на града.
          Организаторите на една от най-мащабните културни прояви в България са Министерство на културата и Община Копривщица с подкрепата на Областния управител на Софийска област, БНТ, БНР, БТА, както и с участието на други министерства, ведомства и организации. Утвърден е и регламент за участие, с който се уреждат дейностите по организирането и провеждането на събора. Той се намира в раздел „Читалища“ на интернет страницата на Министерство на културата, /http://chitalishta.com/images/events/568/reglament_koprivshtitsa-2015.pdf/.
         Програмата за представяне на всеки регион не трябва да надвишава 4 астрономически часа, в които е включено и времето за техническа подготовка между отделните изяви. Събраният по време на Събора документален материал има за цел да послужи за информация, както и за последващи анализи, научни изследвания, образователни цели и популяризиране.
        Съгласно чл. 6 от Регламента до края на м. юни 2015 г. следва да се проведе регионалният етап за област Силистра. За целта до края на м. април всяка община трябва да определи свой общински координатор, да осъществява контакт с Областна администрация Силистра, както и да събира, и обобщава информацията за участията на състави от съответната община и.
          До 22 май трябва да станат ясни участниците от общините, както и техните програми, за да се явят на общинските етапи, предвидени за периода 30 май – 10 юни т.г. Експертна комисия ще участва в общините в тамошните прегледи, за да излъчи тези от тях, които ще бъдат и на регионалния етап, също през м. юни.
        В регламента се казва: „В Събора могат да вземат участие певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, легенди, гатанки и приказки,инструментални, певчески, танцови групи и групи за народни обичаи,изпълняващи български фолклор.“
        До 10 юли 2015 г. в Министерството на културата постъпва информация за  точния брой на участниците от отделните региони със съответните програми и времетраене на изпълненията. До същата дата  в Информационния център в Копривщица постъпва ще трябва да е налична и информацията за  точния брой на лагеруващите, както и броя на палатките, които ще се изграждат, включително за графика на пристигането и отпътуване на участниците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар