четвъртък, 23 април 2015 г.

На "кръгла маса" в Шумен бизнесът и местните власти поискаха международен път от нов модерен тип с маршрут "Силистра – Шумен – Лесово"


         
Да бъде изграден първокласен скоростен път "Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – Лесово" с мост между Силистра и Кълъраш поискаха  в Шумен  по време на международен форум представители на бизнеса и местната власт от няколко области. Кръглата маса бе на тема „Инфраструктурата на регионите – предпоставка за развитие и растеж”. Организатори на събитието бяха Българската стопанска камара, Камарата на строителите в България, община Шумен и областният управител.  На форума присъстваха от името на държавната власт - областният управител Стоян Бонев, заместникът му Янка Господинова,кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и ресорният зам. кмет инж. Емил Гойчев. 
        С изграждането на  Международният транспортен коридор ще се  гарантира сигурността  и бързината на   трансграничния трафик от Близкия изток и Турция към Североизточна и Централна Европа, съобщиха от община Силистра. Пътят ще помогне и за икономическото развитие на все по-изоставаща Североизточна България.
     Участниците във форума приеха декларация, която ще бъде връчена на министъра на регионалното развитие и благоустройството заедно с протокола от форума. Представителите на Кълъраш поискаха документът да бъде представен и на румънското правителство. В документа се поставят исканията на участниците в кръглата маса за изграждане на първокласен скоростен път "Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – Лесово" и построяването на трансгранична връзка - мост над река Дунав при Силистра – Кълъраш.

      В документа се казва: „Ние, участниците в кръглата маса, ще предприемем всички необходими действия за оказване на въздействие върху изпълнителната и законодателната власт с цел да бъдат реализирани тези цели. За постигането им ще бъдат използвани всички допустими от закона средства. Ние вземаме решение да придадем на този форум характера на постоянно действаща институция, която периодично да прави преглед на извършените действия за постигане на целите, да набелязва какво е необходимо допълнително и своевременно да информира обществеността за резултатите”.  Координационна група, съставена от кметовете и областните управители на Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол, ще следи за изпълнението на тези цели. Следващата кръгла маса ще се проведе догодина в Силистра.
        Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов подчерта в становището си, представено на форума: "С изграждането на моста много от недостатъците на територията на област Силистра като крайна гранична точка ще се превърнат в предимства, а самият мост - в стимулатор на икономическото развитие.

       Изграждането на Дунав мост 3 при Силистра – Кълъраш е предложено като приоритет в средносрочен план и е включено в програмата „Дунавски мостове“. Важен аргумент за осъществяването на проекта е фактът, че същият е включен в Дунавската стратегия. Съоръжението би допринесло от една страна за привличане на транзитен трафик чрез развитието на съвременна транспортна инфраструктура като нова пряка и алтернативна връзка в рамките на ЕС  чрез съседна Румъния, а от друга страна – за генериране на допълнителен местен и регионален трафик като предпоставка за икономическо развитие за региона на Добруджа в зоната на черноморското икономическо сътрудничество.“
       Д-р Найденов припомни още ,че „През ноември 2013 г. бе подписана съвместна Декларация за сътрудничество между Община Силистра и Община Кълъраш за реализацията на Проект „Изграждане на мост над р. Дунав в района на Силистра – Кълъраш“. Документът стана факт  по време на Международен форум в Силистра, организиран от Община Силистра под егидата и с личното участие на  президента на Република България г-н Росен Плевнелие, на посланици и министри, и в присъствието на  г-жа Карла Пейс – европейски координатор по вътрешно-воден транспорт, както и на г-н Джакомо Лучани – ГД „Околна среда“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар