четвъртък, 30 април 2015 г.

Млади астрономи от Силистра преминаха обучение с лектор от Русе


          „По инициатива на НАО „Галилео Галилей“, ОДК и Съюза на физиците в България – клон Силистра, се проведе обучение във връзка със Световната година на светлината и обявените  във връзка с това конкурси“, съобщи Марлена Господинова, ръководител на НАО като домакин на обучението.
Лектор бе Красимир Киров от „Екомузей“ – Русе. Младежите от астроклуб „Персей” към обсерваторията и от Екоклуб  „Пеликан“ към ОДК бяха въведени в тайните и магията на светлината чрез поднесените им по интересен начин теми, свързани с екологични групи растения и животни  спрямо светлинния режим; биолуминисценцията при растения и животни.
         И още: представена им бе светлината като част от екологията на човека, използването й за ВЕИ, ролята й в изобразителното изкуство и фотографията, в козметиката и др. сфери.
 След приключване на обучението бяха сформирани екипи  които ще изготвят презентации по интересна за тях тема, с която ще участват в предварително обявения конкурс.
         Във връзка с проявения интерес от страна на младите хора бяха обсъдени и теми за бъдеща съвместна работа с госта от най-големия български крайдунавски град – посещения на тамошните екомузей и т.нар. „зелено училище“, свързано  с природното и културното историческо наследство в региона.
В Екомузея, първи по рода си в страната, е представено многообразието на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата.


Няма коментари:

Публикуване на коментар