сряда, 29 април 2015 г.

Първа "Борса на добри педагогически практики" във Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“

        29 април - поредната инициатива в хрониката на Майски празници 2015 г. във Филиал Силистра. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, съобщи неговият директор доц. д-р Теменужка Богданова Събитието е посветено на 70-годишнината на Университета, чиято кулминация е в началото на следващата учебна година.
     Филиалът отвори врати за ученици от всички общини на област Силистра. Доц. д-р Богданова представи специалностите, по които се провежда обучение, запознавайки гостите с проектните дейности, в които се включват студентите, техните разнообразни инициативи и обяви участниците в проведените Дни на специалностите.
        За първи път се проведе т.н. Борса на добри педагогически практики. Във фоаето на Филиала студенти четвъртокурсници представиха своите подготвени т.нар. портфолио от преддипломните педагогически практики. Комисия от преподаватели от трите направления - български език и литература, английски език и френски език, оцени и класира най-добрите дидактически разработки. На тържеството присъстваха и двама испански студенти, които по програма Еразъм+ са на обучение в Русенския университет през настоящата година. 

В Деня на отворените врати се провежда и награждаването на всички участници – ученици и студенти от проведените конкурси. Те заслужават да изпишем имената им.

   Наградени студенти от специалност Физика и информатика, участвали в състезанието „Минута стига“. Студенти III курс: Севгюл Хасан, Нурсели Майрям, Гюляй Назиф, Несрин Ремзи, Вилиана Костадинова, Студенти I курс: Галина Димитрова, Ажда Мухарем, Галина Миткова, Калинка Бойчева, Паолина Петрова. 
       Конкурс за най-атрактивна презентация или web сайт на тема “Светлината и светлинно-базираните технологии в съвременния живот“ - възрастова група студенти: 1. Бетина Радославова Ковачева, презентация на тема “Светлина“, 2. Паолина Владимирова Петрова, презентация на тема „Лазерите и тяхното предназначение“, 3. Галина Миткова Димитрова, презентация на тема „Интензивна пулсова честота“.
         Сертификати за участие на студенти: 1. Калинка Спиридонова Бойчева, презентация на тема „Фотоволтаични системи“, 2. Ивелина Йорданова Господинова, презентация на тема „Светлината като екологичен фактор“, 3. Ивайло Павлинов Иванов, презентация на тема „Светлината и светлинно-базираните технологии в съвременния живот“. 
            Възрастова група ученици: две първи награди - за Web сайт на тема „Магията на Led светлина“ - Дамян Петров Петров, 10 клас, ПГМ „Вл.Комаров“ и Любослав Красимиров Личев, 10 клас, ПГМ „Вл. Комаров“. Две втори награди: Мария Димитрова, 9 клас, ПМГ „Св. Кл. Охридски“, презентация на тема „Магията на светлината“ и Симеон Росенов Симеонов, 9 клас, ПГСУАУ „А. Буров“, презентация на тема „Магията на светлината“. Две трети награди: Пресиян Антониов Желязков, 12 клас ПГСУАУ „А.Буров, презентация на тема „Рентгеновите лъчи“ и Габриела Иванова Гоцева, 11 клас, СОУ „Н.Й.Вапцаров, презентация на тема „Светлината и светлинно-базираните технологии в съвременния живот“.
           Сертификати за участие на ученици: Ваньо Георгиев Георгиев – за web сайт на тема “Стъкло и светлина, Ивайло Йорданов Иванов – за web сайт на тема “Стъкло и светлина“,  Мария Мариянова Ангелова - за web сайт на тема “Рентгенови лъчи“, Милица Стелиянова Маринова - за web сайт на тема “Рентгенови лъчи“, Йордан Николаев Станчев – за презентация на тема „Рентгенови лъчи“, Йоана Пламенова Николова – за презентация на тема „Магията на светлината“.
            Наградени студенти от конкурса за мултимедийна презентация на тема: "Транспорт и прогрес" - Първо място – Георги Николаев Георгиев, IV курс, специалност ТТТ, Второ място- Тихомир Иванов Тодоров, IV курс, специалност ТТТ, Трето място- Илтер Идайт Абил, III курс, специалност ТТТ.
          Наградени студенти от специалност Електроинженерство за активно участие в Ден на специалността: Студенти от III курс: Борис Иванов Силаев, Мартин Жеков Пеев; Студенти от IV курс: Кристиян Красимиров Василев. Наградени студенти от конкурс за най-информативно педагогическо портфолио: в направление Български език и литература – Иванка Бранимирова, ІV курс, специалност Български и английски език; в направление Английски език – Десислава Петрова, ІV курс, специалност Български и английски език; в направление Френски език – Мирена Костова, ІV курс, специалност Български и френски език. 
              Награди от проведен конкурс за превод от френски език на български език - възрастова група ученици: Първо място - Дарина Тодорова, 9 клас, ПГСУАУ ”А. Буров”, эВторо място - Михаела Николова,12 клас, ПМГ ”Св. Кл. Охридски”, Трето място - Ния Велева, 12 клас, ПМГ ”Св. Кл. Охридски”. Възрастова група студенти: Първо място - Даниела Йорданова, ІV курс, специалност „Български и френски език, Второ място- Александрина Донева, ІV курс, специалност „Български и френски език, Трето място - Гергана Вичева, ІІІ курс, специалност „Български и френски език. 

             Награди от проведен конкурс за превод от английски език на български език - възрастова група ученици: Първо място: Деница Димитрова Бачкова, 11 клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров,  Второ място: Пресиян Веселинов Николов, 12 клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, Трето място: Иван Александров Иванов, 11 клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”. Възрастова група студенти: Първо място: Красимира Илиева Тодорова, І курс, специалност Български и английски език, Второ място: Елка Василева Стоянова, І курс, специалност Български и английски език, Трето място: Бранислава Емилова Великова, І курс, специалност Български и английски език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар