понеделник, 27 април 2015 г.

Стартира конкурс за детска рисунка на тема „Децата и бъдещето на България“


Национален алианс за социална отговорност (www.naso.bg): От 24 април 2015 г. стартира конкурс за детска рисунка на тема „Децата и бъдещето на България“. По желание се добавя кратко описание на идеята как рисунката изобразява виждането им за участието на децата в бъдещето на България. Праща се на адрес: адрес п. к. 1000 гр. София, ул. „Сердика“ № 13, етаж 4. Допустимите формати са А4 и А3, с предпочитана от участника изобразителна техника. 

Към рисунките – данни за контакт – три имена, възраст, населено място, адрес, телефон за връзка с родител/настойник, имейл адрес. Тези данни ще бъдат използвани при определяне на печелившите, както и за уведомлението им. Рисунки за участие в конкурса ще се приемат до 5 юни 2015 г. Ще бъдат излъчени победители в три възрастови категории и ще бъде организирано онлайн гласуване на Фейсбук страницата на НАСО на адрес www.facebook/nasobg. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар