четвъртък, 30 април 2015 г.

Общинският съвет в Силистра разпредели 2 млн. лева държавна целева субсидия


ОбС Силистра заседава
всеки последен четвъртък от месеца.
Заседанията са открити за граждани.
         Общински съвет Силистра проведе априлското си заседание. В него участва и заместник областният управител на област Силистра Младен Минчев. 
Председателят д-р
Мария Димитрова
и секретариатът на
ОбС Силистра
    Общинските съветници подкрепиха внесеното предложение на учениците от 1-а клас на ОУ "Отец Паисий" за поставяне на националния флаг най на-високото място на хълма над Силистра в местността "Меджиди табия". Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов се изказа в подкрепа на предложението и подчерта ,че то е вече е било обсъждано от общинска администрация, заедно с идеята да има още две знамена на Европейския съюз и на община Силистра. 
Младен Минчев -
зам. областен управител

       Редът и начина и обектите, по които ще се разходва целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 млн. лв. бяха предложени в докладна записка, която съветниците приеха. Има списък на улиците за ремонти. 
Местните парламентаристи
избраха 
в
лицето на 
Бойко Крумов
управител на
"Синева" ЕООД -
общинската фирма по чистотата
      Приети бяха отчет на общинските предприятия за 2014 г., както и информация за дейността на народните читалища и изразходваните от бюджета средства. Взето бе решение в петте екодни по време на кампанията "Да изчистим България заедно" събраните отпадъци да се депонират безвъзмездно.
      Сесията прие и разпределението на средства от бюджета на Общината за 2013 г. за финансово подпомагане на спортните клубове за резултатите им през 2012 г. Всички материали от заседанието - на сайта на Общински съвет- Силистра. След определен срок ще бъдат публикувани и решенията, каквато е законната практика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар