четвъртък, 25 февруари 2016 г.

Среща тренинг на интерактори в ЖС "Ек. Каравелова" в Силистра


На 23.02.2016 г. бе проведена опознавателна тренинг - среща с младежи от клуб "Интеракт" към Ротарианската организация на Силистра. Водещи на срещата бяха Катя Колева - психолог в Кризисен център и Яна Михнева - психолог в Център за обществена подкрепа към Женско сдружение "Екатерина Каравелова". В рамките на срещата бяха обсъдени възможности за съвместни инициативи между младежите от клуба и екипа на сдружението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар