вторник, 16 февруари 2016 г.

В Силистра кметският екип отчете "100 дни сериозен обем работа" в новия мандат


Изминаха първите сто дни на управление във втория мандат на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов и екипа: инж. Емил Гойчев - зам.-кмет Устройство на територията, Денка Михайлова – зам.-кмет Хуманитарни дейности, Мирослав Тодоров - зам.-кмет Финанси и икономика“, и Ростислав Павлов – секретар на общината. Пред представителите на местните и централни медии кметът д-р Найденов подчерта сериозния обем от свършена работа в различните дирекции.

В направление Хуманитарни дейности г-жа Михайлова посочи добрите възможности за грижа за социалния сектор с реализация на проектите:Приеми ме 2015 г.Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна средаОбществена трапезарияЦентър за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналостОбучения и заетост за младите хора, изготвен е и предстои проект за допълнително оборудване и обзавеждане на помещения в ЦНСТ.

Осигурени са повече средства за спортна дейност и средства за ремонт на училището в с. Проф. Иширково, и за извозване на 257 пътуващи ученици. До дни ОСУ Дръстър“, което е единственото по рода си в областта,   ще разполага с нов автобус. В областта на културата събитията обогатяват календара на Силистра.

Заложени са редица дейности по промяна на средата на живот. Инж. Емил Гойчев изрази задоволство, че в срок са изведени изкопните работи извън територията на град Силистра по изпълнението на водния цикъл. Срокът на проекта е удължен до 30 септември 2016 г., а от 3 до 5 години е гаранционният срок по строително-монтажните работи.

Работеща е газификационната система в града и е обновен Дунавския парк. Предстои цялостен ремонт на бул. Симеон Велики, ремонт на ул.Христо Смирненски до ГКПП – ул. Дръстър, разширяване на централния гробищен парк, пълното обследване на уличното осветление в града и в общината, изграждане на паркинги, благоустрояването на зелените площи, подготовка за избор на изпълнител на Клетка 1 и Клетка 4 по дейностите в депото, процедури по изпълнител на тръбен кладенец, с чиято вода да се напоява Дунавския парк, предприемане на мерки по разрешаване на проблема с канализацията в с. Сребърна.

Дирекция Устройство на територията работи по идейния проект за изграждане на многофункционална спортна зала. В полезрението на експертите и кметския екип са проблемите с покрива на Художествената галерия, ремонтните дейности на театъра, подхода до крепостта Меджиди табия, южната крепостна стена и изграждането на цялостна нова визия на площад Аврора   ОМV, нови велоалеи и стоянки.

Важно е да се подчертае Инвестиционната програма по процедура Изпълнение на Интегрирани планове за градско развитие, която е на стойност 17, 9 млн. лв. и с чиито финансов ресурс ще се промени визията на обекти с широка публичност. След четирите отминали финансови години, днес Община Силистра отчита ръст в събираемостта на местните данъци и такси.  Зам.-кметът Финанси и икономика Мирослав Тодоров заяви, че бюджетът за 2016 г. осигурява ефективно функциониране на дейностите по предоставяне на публични услуги при много по-слаб финансов натиск за изпълнение на европроектите. Предприети са всички законови действия по повишаване на събираемостта на местните данъци и такси.

От началото на тази година са предадени 52 лица на частен съдебен изпълнител. Събрани са 1 094.27 лв. от такси за домашни любимци. Приходите в общинската хазна гарантират обслужването на гражданите. За първите сто дни от този мандат секретарят на общината Ростислав Павлов поясни, че са извършени над 2 738 услуги на граждани, издадени са 1 797 удостоверения и са проведени 546 акта. Стартирали са над 40 обществени поръчки по ЗОП на стойност 295 хил. лв., а подписани те договори са за 195 хил. лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар