вторник, 9 февруари 2016 г.

Варненският свободен университет гостува в област Силистра

От Силистра стартира двудневната ини­циатива „Дни на Варненския свободен университет по ре­гиони“, с която започват чест­ванията на 25-годишнината на висшето училище. В програмата са вклю­чени срещи в Областна администрация Силистра, в средни учили­ща, както и форуми с възпитаниците на университета от областта (във вторник вечерта), с представителите на местната власт, бизнеса и не­правителствения сектор (в сряда).

Предвидено е и раз­криване на т.нар. Изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием, който в Силистра ще работи от 14 до 18 ч. на 9 и 10 февруари в Обединения детски комплекс.

Кулминацията на чествани­ята на ВСУ „Черноризец Храбър“ е предвидена за 15 април 2016 г., когато ще бъде даден официален старт на интерактив­ната платформа SmartFuture, както и ще бъде открита фотоизложба, посветена на годишнината на университета. Ще има и голям празничен концерт с участието на звезди от световна величина.
 
С участието на областния управител Стоян Бонев и на заместник областния управител Елена Томова бе срещата, проведена в Областна администрация Силистра. В нея пред представители на РИО на МОН и на 4 от общините в областта (Силистра, Тутракан, Дулово и Кайнарджа) със свои презентации се включи гостуващият екип от администратори и преподаватели на университета, начело със заместник ректора проф. Валери Стоянов.

От тях станаха ясни възможностите за партньорства между ВСУ „Черноризец Храбър", Областна администрация Силистра и местните администрации на територията на областта: в областта на разработването на стратегии за интелигентна специализация; за повишаване на капацитета на местната власт в сферата на европейските проекти чрез магистърски програми и краткосрочни курсове, вкл. с цел  разработка на съвместни проекти, каквато практика вече има в областите Пловдив, Монтана, Смолян, Кърджали, Хасково и др.

Университетът предлага и целеви обучения във връзка с промяната на нормативните актове на общинските администрации, на които са вменени редица нови правомощия, а университетът има готовност да проведе необходимите целеви обучения (осигуряване на обществения ред, полицейско право и т.н.), опазване на културното наследство и др., като обучението завършва с издаване на сертификат.
 
Обученията стават по заявка на администрациите и са на база на специфичните потребности на общностите. Партньорство в областта на средното образование е другата важна тема, по която се работи все по-активно. За целта е разкрит Център за професионално обучение към ВСУ, който предлага професионална квалификация или квалификация по част от професия на лица, завършили средно образование или ученици в горните класове.

Предвидено е подпомагане на училищните ръководства чрез курсове по заявка за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител...“ по психология и логика, философия, етика, свят и личност; информационни технологии, изобразително изкуство в реализиране на идеята за превръщане на училището в иновативно, както става ясно в новия Закон за предучилищното и училищното образование за реализация на тази идея след две години. 

Друга интересна информация е, че през м. юни 40 журналисти от Русия ще преминат през петдневен семинар по медийна реклама в занятия с преподаватели от ВСУ. Два месеца преди това е тридневният „майсторски клас“, открит за всички желаещи по темата „Изкуството на комуникацията“, предвиден за 40 академични часа. Наесен 30 студенти от Китайския народен университет ще бъдат обучени по теми, свързани със социалните медии и интерактивните технологии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар