сряда, 10 февруари 2016 г.

В Силистра БСП прекрати партийното членство на двама свои общински съветници

На снимката:
Н. Бобчева, Г. Кирилов, Б. Димов
От 10 февруари до 25 март 2016 г. в Общинската организация на БСП ще се проведе пълен цикъл на отчети избори – това реши на свое заседание ОбС на БСП, проведено на 9.02.2016 г., научаваме от прессъобщение, разпространено до медиите с подписа на Георги Кирилов, председател на ОбС на БСП - Силистра.

Решението е взето в съответствие с Устава на БСП и по решение на Националния съвет на партията. В хода на отчетно-изборната кампания основните партийни организации по места ще отчетат дейността си през изтеклия мандат, ще изберат свои ръководства, вкл. нови председатели, и ще направят предложения за членове на висшестоящите органи на партията - делегати за Общинската конференция, членове на ОбС и НС на БСП. 

На снимката:

Групата на двамата досегашни социалисти 
и на социалдемократите
Милен Пенчев и Ганчо Неделчев, 

заедно Дияна Денева - безпартийна, 
избрана също с бюлетината на БСП
Цикълът отчети и избори ще завърши с провеждане на XXIII-отчетно-изборна конференция на БСП – Силистра, която  ще се проведе на 25 март т.г. Политически доклад за обстановката в страната и общината, отчет на контролната комисия, избор на ново ръководство, избор на делегати на конгреса,  предложения за вишестоящите партийни органи – това са основните въпроси, които ще обсъждат и решават делегатите на конференцията.

Другият основен въпрос, който обсъди ОбС на БСП в крайденавската община на последното си заседание беше прекратяване на членството в партията двама души, досегашен зам. председател и секретар на партийната организация: Надежда Бобчева и Боян Димов, в момента общински съветници.

Мотивите: неспазване на чл. 15, т.3 от Устава на БСП по отношение на т.нар. вътрешнопартийна демокрация: решенията на националните областните (градските, общинските) районни органи на партията са задължителни за изпълнение от всички партийни организации и органи, както и за всички членове на съответната територия, съгласно принципа за демократичното единство; партийни членове, несъгласни с приетите решения, могат да отстоя­ват възгледите си, без да се противопоставят и пречат на изпълнението на взетите реше­ния и без да нарушават единодействието на партията; партийни организации и отделни социалисти могат да изразяват несъгласие срещу взети решения чрез свои резолюции или алтернативни проекти, внесени в органа, взел решение, или в по-горестоящия партиен орган, но без да пречат на изпълнението на решението.

Както и за неспазване на чл. 24, т.1,2,4,5,6 във връзка със задълженията на партийните членове да спазват Програмата и Устава на партията и да работят за изпълнение на партийната политика и на партийните решения; да работят за укрепване на вътрешнопартийната демокрация, органи­зационно-политическото единство на партията и за разпространяването на со­циалистическите идеи; да съдействат за осигуряване на обществена подкрепа на политиката на партията; да участват активно и поддържат партията и нейните кандидати в изби­рателни кампании и в други политически прояви и да допринасят за изграждане на демократично общество в страната; да заплащат редовно членския си внос в определения от НС размер.

Предвид неспазването на посочените по горе уставни норми ОбС на БСП  - Силистра прекрати членството в БСП на Надежда Друмева Бобчева и на Боян Петров Димов на основание чл. 27, т.6  и т.9 от Устава на БСП. Решението e взето с явно и поименно гласуване от членовете на ОбС на БСП, като 30 от 35 присъстващи на заседанието са гласували „ЗА“ прекратяване на членството на двамата настоящи общински съветници, избрани с бюлетината на БСП, но които са част от друга политическа група, сформирана заедно с общински съветници, избрани с бюлетината на Социалдемократическа партия.

Съобщението завършва със следния тест: Общинският съвет на БСП Силистра категорично ще се противопостави на всякакви опити за спекулации по тази тема, осигурявайки нормално и демократично провеждане на отчетно-изборната кампания в общинската организация, определяща се като единна, в организационна кондиция и готова да работи за преодоляване на загубата от последните Местни избори.

Чрез Фейсбук своята позиция постна и Надежда Бобчева: "Приятели,  разбрах, че официално съм изключена от редиците на БСП. Нямам намерение да се спирам на подробности защо и как се стигна дотук. За това ще говоря, когато му дойде времето. Аз също имам какво да кажа по въпроса.
Странното е, че нито бях поканена на заседанието, нито някой от настоящето ръководство ме уведоми за това решение. За сравнение ще споделя, че докато бях притискана да са откажа от мястото си в Общински съвет - Силистра като общински съветник всеки път успяваха да ме намерят. Надявам се, че ще има информация в медиите или ще ми бъде предоставено копие от протокола на заседанието. Използвам възможността да благодаря на тези, които се изказаха в моя подкрепа вчера!
През последните 15 години дадох много на БСП, но и научих много! Благодаря на всеки един, с когото съм имала възможността да работим заедно! Благодаря Ви за времето прекарано заедно и за споделените моменти! Още веднъж - Благодаря!"

Няма коментари:

Публикуване на коментар