вторник, 9 февруари 2016 г.

Започна подготовката за фестивала на руската поезия, песен и танц

Предстои Третият Национален фестивал на руската поезия, песен и танц под надслов „Пусть всегда будет солнце” („Нека винаги да има слънце”), чийто организатор  е  Национално Движение Русофили, със съдейстието на МОН, СБУ, НДД, Община Казанлък и с финансовата подкрепа на Фонд „Русский мир”.

По статут фестивалът популяризира руската поезия, песен и танц, за да приобщи младото поколение на България към богатството на руската култура, а и да създаде интерес към изучаване на руския език, който вкл. и в област Силистра се изучава вече в малка степен и за отбелязване - повече в неголемите населени места, примерно в Дулово. 

Фестивалът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности за учебната 2015–2016 г. под № 37, направление „Изкуство”, като изява с национално значение. За участие във Фестивала се допускат следните възрастови групи: предучилищни групи (ученици от I-ХII  клас,  разпределени в три възрастови групи - I-IV, V-VIII и IX-XII клас.

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните направления и жанрове: поезия (индивидуално и/или групово рецитиране на руска класическа или съвременна поезия с продължителност - до 5 мин.); песни (изпълнени индивидуални изпълнения; от вокално-инструментални състави и от певчески групи. 

Няма ограничения в избора на жанра. Допускат се до две песни, с общо времетраене до 8 мин.); танци – изпълнение на характерни руски танци с продължителност до 8 мин. и до 12 танцьори. Ученически духови оркестри и мажоретни състави – изпълнения на руски репертоар.

Фестивалът се провежда на три етапа:  областен (6 април 2016 г. – 21 май 2016 г.), като в Силистра е на 16 април т.г. със съдействието на регионалния инспекторат, на общините и техните партньори. Участниците получават „Похвален лист”, а отличените „Грамота”.

Зоналният е етап е от 21 май до 4 юни 2016 г., като страната е разделена на 6 зони и в него участват първенците от областните етапи. Национален етап е с финал на 10 септември 2016 г. в гр. Казанлък - в Народно читалище „Искра”, където миналата година имаше участници от Дулово, както и от Силистра - постигнали второ място.  

Отличените на първо, вторo и трето място в националния етап на Фестивала, имат право на участие в празничния концерт на ХIIIя Национален събор на приятелите на Русия, който ще се проведе на 11 септември 2016 г. край яз. „Копринка”, община Казанлък.


Заявки за участие в областния етап на Фестивала се приемат до 1 април 2016 г. на адрес 1000 София, ул. „Г. С. Раковски” №108 – Национално Движение Русофили на хартиен носител или на e-mail: rusofili @abv.bg, както и в областните структури на Национално Движение Русофили.

Няма коментари:

Публикуване на коментар