вторник, 23 февруари 2016 г.

ЛАЙЪН'С КЛУБ СИЛИСТРА с ежегодни награди за изявени средношколци

НАГРАДИ НА ЛАЙЪН'С КЛУБ СИЛИСТРА

КРИТЕРИИ ЗА НАГРАДИТЕ 
ЗА ИЗЯВЕНИ СРЕДНОШКОЛЦИ

Наградата се присъжда на изявени средношколци от V до XІІ клас от Силистра,  във всяка една от следните области:
  •         Хуманитарни специалности: литература, история, езици, биология, химия
  •         Творчески наклонности – изобразително изкуство, актьорски и певчески умения, журналистика
  •         Математика, физика
  •         Спорт


Критерии: с отличен успех над 5.50; носител на дипломи (сертификати) и награди от национални и/или международни конкурси, олимпиади, състезания, фестивали, форуми; с отлична езикова подготовка; с изявени лидерски качества в общността, комуникативност, креативно мислене и творчески идеи за визията на учебното заведение и за развитие на Община Силистра; участие в извънкласни и доброволчески инициативи ще бъде предимство.

Всеки кандидат за наградата на Лайънс клуб – Силистра подготвя и представя пред комисия мултимедийна презентация за своята дейност, позиция и идеи.

Предложенията за номинирани лауреати на наградата на ЛК Силистра се правят съвместно от училищните ръководства и ученическите съвети.

Комисия разглежда постъпилите кандидатури и мултимедийните презентации на кандидатите и прави предложение за носители на наградата на Лайънс клуб.

В комисията участват двама представители на Лайънс клуб – Силистра и един представител на Ученическия парламент.

Наградата е парична в размер на 500 лв. и е ежегодна, като се връчва еднократно. През 2016 година Лайънс клуб – Силистра ще връчи 4 награди от по 500 лева. 

Присъжда се на специална церемония, организирана от Лайънс клуб – Силистра и се популяризира пред медиите и обществеността. Предложенията за награждаване, заедно с мултимедийната презентация на кандидатите, може да представите на г-н Николай Николов – вицепрезидент на Лайънс клуб – Силистра до 30 април 2016 г. в сградата на Община Силистра, стая 110, тел. 086/816 264

С уважение:

ИНЖ. ЛЮБОМИР КОВАЧЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 2015-2016 г. НА ЛАЙЪН'С КЛУБ - СИЛИСТРА 


Няма коментари:

Публикуване на коментар