петък, 12 февруари 2016 г.

За една година - над 1 000 консултации в област Силистра по темата за домашното насилиеПриключиха събитията по проекта „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”. 


Той бе финансиран от държавния бюджет на Република България в изпълнение на Закона за защита от домашното насилие и правилника за неговото прилагане по едногодишен договор между Женско сдружение е „Екатерина Каравелова” - Силистра и Министерството на правосъдието. 

Какво показват статистиката и наблюденията, извършени покрай дейностите в проекта: обект на внимание са били общо 52 лица, претърпели насилие и потърсили подкрепа в Центъра, 26 са регистрираните случаи на лица, насочени от районните съдилища на територията на региона за включване в специализирани програми, в съответствие със Закона за защита от домашно насилие.

Освен пряката работа с клиенти, проектът осигури и възможност за финансиране на част от дейностите на създадения преди две години Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, насочени към превенция на насилието, подобряване на междуинституционалните партньорства при работа по случаи на домашно насилие, осъществяване на мониторинг и разширяване на партньорствата на територията на областта.

В рамките на утвърждаване и повишаване ефективността на закона и неговото прилагане, Експертният съвет проведе във всички общини на област Силистра 7 срещи за информиране за правата на жертвите и възможностите да се търси защита с общности. Други 7 бяха проведени в училища от общините с деца от 5-6 клас, насочени към ранна превенция на насилието. 

Разработена бе програма за обучение на органите на съдебната власт и органите на МВР, по която бяха проведении 3 семинара със съдии, прокурори, адвокати и полицаи, за да се подобри комуникацията между правоприлагащите и изпълнителните органи, а и с цел създаване на чуствителност у професионалистите към феномена домашно насилие.

В периода на информационната кампания „16 дни за борба с насилието над жени”, провеждана в периода 25 ноември – 10 декември, миналата година Експертният съвет проведе семинар с ученици, в който бе застапъне темата за домашно насилие.

Проведен бе т.нар. Ден на отворените врати, както и концерт, съчетан с благотворителна изложба – базар, за подпомагане на жертви от насилие. Активно участие за провеждане на 16-дневната кампания в Силистра взеха младежи от Ученически парламент Силистра, представители на съд, полиция и прокуратура. 

Какви са поуките през изминалия едногодишен период на провеждане на проекта: най-важната от тях е, че „Заедно сме по-добри”, каквото бе и мотото на концерта - чрез споделяне и търсене на подкрепа; чрез анализ и подпомагане на хора, попаднали в ситуация на насилие; чрез демонстриране на лична и обществена непримиримост към насилието.

Проведена бе и пряка работа с клиенти в Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие – експертно подпомагане в рамките на проекта. 

Общият брой на консултациите: 273 – от социален работник – за лица, извършили насилие и за лица, обект на насилие; 422 – от психолог и 336 – от юрист. Kd На практика сумарно това са над 1 000 предписания в рамките на една година по темата за домашното насиле в област Силистра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар