четвъртък, 11 февруари 2016 г.

Единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в сценичните изкуства


Правителството прие постановление за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.
Съгласно модела за финансиране на тези институции, държавната субсидия осигурява средства по базов компонент за 1 лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални или музикални продукти, като диференциацията на стандартите е съобразена с различията в спецификата на дейността на културните институти.
През 2016 г. драматичните и драматично-куклените театри ще получават по 2,50 лв. за 1 лв. приходи, куклените театри – по 3 лв., филхармониите, оперите, музикално-балетните центрове и фолклорни ансамбли – по 6 лв., Софийската опера и балет, музикално-драматичните театри, театрално-музикалните центрове и експерименталните институти – по 4 лв., а симфониетите – по 8 лв.
Предвижда се реализираното в края на 2015 г. превишение на плащанията над постъпленията от някои културни институти да се покрие от бюджета на Министерството на културата по бюджетна програма „Сценични изкуства“ за 2016 г. Министърът на културата ще утвърди програма за финансово стабилизиране на културните институти, при които е констатирано посоченото превишаване. 
Междувременно стана ясно, че има опасност да се спуснат завесите на драматичните театри в Благоевград и Смолян, на Драматично-куклен театър Враца, Театрално-музикален театър Кърджали, Музикално-драматичен театър Велико Търново, на операта в Стара Загора и на два национални културни института - Държавен музикален и балетен център София и Държавен фолклорен ансамбъл "Филип Кутев". Всички те са превишили плащанията над постъпленията си, реализирани в края на 2015 г. (по http://frognews.bg/)

Няма коментари:

Публикуване на коментар