четвъртък, 4 януари 2018 г.

В област Силистра бе тествана Програма за работа с подрастващи по темата „Домашно насилие“

В Силистра приключва проектът Изпълнение на държавната политика  по проблема домашно насилие” чрез Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра”. Той бе реализиран от Женско сдружениеЕкатерина Каравелова” с председател инж. Христина Георгиева. Дейностите му бяха разположени в периода 24.12.2016 – 23.12.2017 г. срещу сумата 19 680 лв, отпусната от Министерство на правосъдието на Република България, което е органът, финансирал проекта.

През 12-те месеца на реализация на проекта е изготвен мониторингов доклад за 2016 г., резултатите от който се обобщават. Проведена бе и среща на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, който е пръв по рода си в страната, с участието на представител на Асоциация „Анимус“, проявяваща интерес към дейността на институциите и организациите, работещи по Закона за защита от домашно насилие.

Друг важен резултат от проекта е разработената и отпечатана програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие. На нейна база в края на м. септември м.г. бе проведено обучение на директори на училища, учители и педагогически съветници.

Ефект от това обучение са сключените споразумения за сътрудничество с РУО на МОН Силистра, както и със СУ „Н. Й. Вапцаров Силистра, ПЗГ Добруджа“ Силистра и СУ Йордан Йовков Тутракан. Чрез проведените в тях 11 срещи с ученици Програмата бе тествана, за да бъде предложена за ползване и в други учебни заведения.

При осъществяване на дейностите във всички фази на проекта през миналата година са регистрирани случаи с 41 лица, пострадали при домашно насилие (за отбелязване – в най-голяма степен това се случва, както и досега, между партньори от семейства с патриархална система на общуване). Още от статистиката: със съдебна заповед са насочени 15 извършители.  

За поредна година ЖС „Екатерина Каравелова“ се включи в т.нар. 16- дневна кампания за борба с насилието над жени и с домашното насилие, в рамките на която от 27 ноември до 6 декември 2017 г. бяха проведени няколко инициативи: Ден на отворените врати, заключитена пресконференция по проекта, радиокампания в радио „Мелодия“ и концерт „Заедно по-добри” със спектакъла на ТС „Артистик“ при ОДК Силистра.

Проявата, открита от областния управител Ивелин Статев, бе съчетана с благотворителен базар, от който са набрани средства в размер на 1 048 лв, за да бъдат използвани за закупуване на климатици в спалните помещения на Кризисен център – Силистра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар