понеделник, 29 януари 2018 г.

По дългия път на дунавската граница на Римската империя - микс от вълнуваща история и живописна природа

Тези дни Асоциация на дунавските общини „Дунав” прeдстави два проекта, разработени в партньорство с румънски организации. Първият от тях е „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния – България”. 

Дейностите по него бяха представени през месец декември 2017 г. на заключителна конференция в Русе от Пламен Стоилов – председател на АДО „Дунав” и кмет на Община Русе. "Целта на проекта e устойчивостта на общото културно наследство в трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт", подчерта Мария Цанкова – изпълнителен директор на АДО „Дунав”. Партньор от румънска страна е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие в град Констанца. Създаден е общ туристически продукт, посветен на римското наследство с 48 обекти от България и Румъния. 


От Област Силистра са включени следните обекти: Античен град Трансмариска -Тутракан; Исторически музей – Тутракан; Фестивал „Огненият Дунав” – Тутракан, Античен град Дуросторум – Силистра; Регионален исторически музей – Силистра; Римска гробница – Силистра; Римска вила – Силистра.


Вторият интересен проект на АДО „Дунав” е осъществен в партньорство с Фондация „Жива вода” – град Кълъраш . Той бе представен на заключителни форуми и на пресконференции в Русе, Констанца и Силистра на 24, 25 и 26 януари 2018 г. от Мария Цанкова – изп. директор на Асоциацията на дунавските общини в България и от екипа. Проектът e: „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния район Румъния – България”. 
По този проект са извършени теренни проучвания на 322 природни обекти в България и 187 на територията на Румъния. Сред критериите за оценка е природозащитената стойност на всеки обект, транспортният достъп до обектите и туристическата инфраструктура. В общ, интегриран туристически маршрут от Видин-Калафат до Дуранкулак са включени 60 природни обекта – 30 от България и 30 от Румъния. 

Сред тях е Биосферен парк „Сребърна” – сертифициран обект в световната мрежа от биосферни паркове на ЮНЕСКО. През септември 2017 г. кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов представи Биосферен парк „Сребърна” на Световното туристическо изложение на обектите на ЮНЕСКО в град Сиена, Италия, в присъствието на Н. Пр. Марин Райков - посланик на България в Италия, медии, туроператори, местни власти и неправителствени организации.

И двата проекта за културното и природното наследство са финансирани чрез Програма Interreg V- А Румъния – България 2014-2020. Те отразяват богатата история, природа, културна идентичност и многообразие в трансграничния регион България – Румъния с 4.7 милиона жители.

По време на заключителните конференции представители на местните и държавните власти от двете страни на Дунав, на неправителствения сектор и туристически агенции споделиха удовлетворение от визията и значимостта на разработените два туристически продукта – с маршрути за културното и природното наследство, със създадените сайтове, стратегии, информационни и промоционални материали, мобилни приложения. Те ще бъдат представени на предстоящите туристически изложения в София и Берлин.

Цветана Игнатова, Фейсбук

Заедно с град Констанца – Република Румъния, град Силистра бе домакин на една от двете финални пресконференции за огласяване на ТГ-туристически маршрут на тема: „Защитеното природно наследство на трансграничния регион във фокуса на туристическото предлагане“, дело на АДО „Дунав“ - България, и на Фондация „Жива природа“ (гр. Кълъраш), които бяха представени съответно от Мария Цанкова, изпълнителен директор, и Габриел Шебе, президент.
 
В работата на пресконференцията се включиха зам.-кметът на община Силистра инж. Тихомир Борачев, чийто ресор е „Устройство на територията“, включващ и направление „Екология“, както и Елена Илиева, директор на Природо-научен музей Сребърна, който е част от едноименния „Биосферен парк“.
 
Събитието бе по повод приключването на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт“, част от който е създаденият туристически маршрут с 60 обекта – по 30 от двете страни на река Дунав в трансграничния район Румъния – България. Проектът бе реализиран през последните две години с финансовата подкрепа на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФФР) и от държавните бюджети на Румъния и България.
 
Маршрутът – резултат от 8 публични дискусии, става факт, стъпвайки върху разбирането, че развитието на екотуризма е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият съхранени природни ценности: водни обекти и влажни зони със специфични екосистеми; паркове, които предлагат възможности за различни форми на природен туризъм; защитени местности и природни забележителности.
 
Дунавските общини са припознали развитието на туризма като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище. Ето защо българската АДО и румънската Фондация „Жива природа“ разработиха с екип тематичен проект, чиято основна цел е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на ТГС-региона чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство.
 
Създаването на трансграничен туристически продукт и разработката на 2 общи стратегии за устойчивото му развитие и за представянето на маршрута на вътрешния и външния пазари, вкл. пред туристически дружества на техни събори във Велико Търново, Шумен, Добрич, Силистра, Варна и др. места ще допринесе за увеличаване на броя на туристите в региона. Предстои сформиране на Комитет за управление на стратегиите. За проекта ще има сайт, направен е филм, ще бъде пуснато и мобилно приложение.
 
Разбира се, всичко това в контекста на необходимостта да бъде развита и съответната инфраструктура – довеждащи пътища (вкл. екопътеки, велоалеи), санитарни групи, информационни точки, пунктове за предлагане на сувенири и на хранителни продукти – чрез т.нар. меки проекти, но и с нарочни разработки, финансирани както от местните власти, така и с европейски средства, доколкото това все още е възможно.
 
Наскоро с участието на заместник-областиния управител на област Силистра Стоян Бонев В българския град Русе и в румънския град Констанца бяха проведени събития във връзка с проекта „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически продукт: маршрут „Римска граница на територията на ТГС Румъния – България“ с водещ партньор Асоциация на дунавските общини „Дунав“ по Програма Интеррег Румъния – България 2014-2020.
 
Проектът е за 24 месеца и приключва през м. февруари 2019 г. С него се цели увеличение на устойчивостта при използване на общото културно наследство в рамките на ТГС района и представяне на общ културно-исторически продукт.
 
Изготвени са и нагледни материали, в които са представени и обекти от област Силистра: в Тутракан - Античен град „Трансмариска“ и Исторически музей, както и Фестивал „Огненият Дунав“. В Силистра – Античен град „Дуросторум“, Регионален исторически музей, Римска гробница, Римска вила. По подобен начин с характерни за тях обекти присъстват и останалите български, и румънски области.

www.silistra.government.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар