вторник, 16 януари 2018 г.

ОИЦ Силистра: старт на нови 5 проекта в Силистра

Областен Информационен Център Силистра

Нови 5 проекта стартират в община Силистра
В Стеаринос Силистра е един от стартиращите проекти в общината
В края на миналата година Община Силистра подписа договор за реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики на стойност 3,1 млн. лв по ОП "Региони в растеж". Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.
ЗММ "Стомана" АД ще повишава енергийната си ефективност за над 5 млн. лв по ОП "Иновации и конкурентоспособност", като половината от стойността на проекта е собствено финансиране.

По процедура "Обучение за заети лица" на ОП "Развитие на човешките ресурси" са одобрени 3 фирми - Стеаринос ООД, Наталитур ЕООД и Водоснабдяване и канализация ООД. Общата стойност на проектите е над 250 хил. лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар