четвъртък, 4 януари 2018 г.

Пореден конкурс "Любовта е пиянство или пиянството от любов" - Силистра 2018

                                                           

                ОБЩИНА СИЛИСТРА,
      дирекция „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” - отдел  „КУЛТУРА”, заедно с Литературно сдружение „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”
                     О Б Я В Я В А Т
                 17-ия литературен конкурс
               „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"
за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното,
патрон на който е кметът
 д-р Юлиян Найденов

 Условия за участие в конкурса:
Конкурсът е анонимен за автори над 18 години. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02. 2018 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) в голям пощенски плик, съдържащ:  едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;  малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).

Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.  При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде  включен в конкурса. Награждаването на победителите в конкурса ще се състои  на 22.02.2018 г., 17 ч. в Заседателната зала на Община Силистра.

   Творбите ще се оценяват от тричленно жури,  утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра. Ще бъдат връчени три  парични награди: първа -200 лв., втора – 150 лв., и трета -100 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 100 лв.

Адрес за получаване на стихотворенията е: гр. Силистра 7500, ул. „С. Велики” №33, Община Силистра, стая 314,  За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”. Справки и допълнителна информация: тел: 086/816 273 , e-mail: culture@silistra.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар