петък, 26 януари 2018 г.

Словесен отзвук от годишната среща с медиите на кмета на община Силистра


Срещата с медиите бе навръх празника им на 25 януари - ден на средствата за масово осведомяване
Годишната среща на кмета на община Силистра с представители на средства за масово осведомяване навръх техния празник - 25 януари. В залата за заседания на община  Силистра бе проведен традиционния за началото на новата година брифинг с представителите на местните и централни медии, даден от д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, заедно с екипа му от зам.-кметове: Денка Михайлова ("Хуманитарни дейности"), инж. Тихомир Борачев ("Устройство на територията"), д-р Мирослав Тодоров ("Финанси и икономика"), както и на: Ростислав Павлов -секретар на община Силистра, и Валери Великов - началник отдел "Инспекторат" - всички те след кратките си експозета за свършеното през 2017 г. отговаряха на въпроси от дневния ред на общността. 


Така стана ясно, че през миналата година в общината е работено по 10 обекта с различни проекти, вкл. инфраструктурни и социални - някои от тях като този с реконструкцията на пл. Албена", който ще има своето продължение по ул. "Симеон Велики" до сградата на ОКС. С презумпцията, по думите на градоначалника: "от 6 г. компенсираме изоставането на общината в предишни периоди и във всички ресори".

В очакване сме на реализиране на поне 1-2 от заявките за инвестиции от компании от Китай, Хонг Конг, Украйна и др. страни, както и да се усетят ефекти от посещения в Норвегия и Белгия. С надеждата всички те да влязат във взаимодействие и с местния бизнес, за да си повлияят взаимно в полза на общината и на жителите на общината.

В образователната инфраструктура, в сферата на социалните услуги, в поддръжката на материалната база е направено много, но още има да се прави. Културният календар за годината предстои да стане ясен на базата на приетия от ОбС Силистра бюджет за 2018 г. в рамки над 35 млн. лева. Предстои да бъде обявен конкурс за лого (бранд) на Биосферния парк "Сребърна", за да се превърне в разпознаваема марка. 

Предстои подписване на акт 16 на новата Стена на славата в рамките на комплекса 31 Силистренски (Варненски) пехотен полк. Предстои създаване на поливна система за Дунавския парк на базата на вода от подземни кладенци, което щяло да намали разходите на досегашната поливна система. Предстои също да се реши въпросът с паркираните неизползваеми автомобили - досега поне със 100 е решен въпросът, най-често след подкана на общината, но с действия на собствениците.

Силистра е сред най-добре осветените градове в България (на 90%, като осветлението се регулира с автоматична система). Предстои асфалтиране на още улици. Отчита се също, че 2017 като финансова година е с добра събираемост на местните данъци, които ще са в същия размер през 2018 г. и че строгата финансова дисциплина и инвестициите с цел намаляване на режийните разходите са приоритетни в програмата на ръководството. 

Като успех се отчита обслужването на гражданите при включването на общината в Регистъра на отворените данни за комплексно обслужване на граждани от цялата страна. Както и работата на приюта за кучета - според секретаря на общината Павлов на практика почти всички улични кучета са провевени, обезпаразитени и "маркирани".


Няма коментари:

Публикуване на коментар