сряда, 17 януари 2018 г.

Нови две книги на краеведа Господин Великов от Проф. Иширково

„Изявени професор-иширковци“ и „Из миналото“ са двете най-нови книги на г-н Господин Великов от село Професор Иширково, излезли от печат през 2017 г. Първата става факт с изключителното съдействие на сем. Цветанка и Веселин Кардашеви – и двамата по род от селото, но живеещи в София.

„Изявени професор-иширковци“ е посветена на над 200 души, родом от село Проф. Иширково или чиято съдба е свързана със селото (сред тях е и учителствалият за иширковци проф. д-р Иван Недев – родом сребърец, специалист по синтаксис и езикова култура). Всеки от тях е представен с биографични данни, снимки, с постигнати житейски върхове, с получени награди за конкретни прояви. Очерците са възможност човек да се запознае виртуално с хора, оставили следи в различни житейски сфери.

Перото на г-н Нейков е изваяло за публиката общо 15 творби, посветени предимно на краеведството (за миналото на селото, за няколко рода, за опълченец, за герои за свободата и др.). Авторът, който е историк по образование, е на 83 навършени години и продължава да ни предлага възможности да опознаваме родния край.

В книгата е намерено място и за любопитна статистика: до 2010 г. от селото са излезли близо 100 висшисти – 20 учители, 13 лекари, двама журналисти, 8 икономисти, по 6 агрономи и юристи. В 2016 г. 160 са висшистите в селото. А на практика първите среднисти са от 1930-1932 г., които са и били най-будните млади хора в селото в онези години. Книгата разказва също за актуални за момента активисти на село Проф. Иширково – Велика Славова – председател на ЗК „Нива“, Стойчо Нечев – кмет на селото, и др.

Селото е дало дългогодишния първи секретар на ОК на БКП Георги Кардашев, както и неговият съратник – шеф на МВР в окръга – Руси Славов. Гордост за селото са двама професори и доктори на науките – Любомир Пенев и Румен Цветанов – проф. по физико-химия, ръководител на катедра. И извън Силистра са намерили поприще за изява иширковци – Начо Славов е бил ръководител на химическите заводи в Девня, а Неделчо Тодоров – един от ръководителите на пеницилиновия завод в Разград.

За първи висшист в селото е признат Денко Косев, учил право в Италия, впоследствие е адвокат в София. Женен е за италианка, а техен син е актьорът Пейчо Пейчев – съпруг на голямата българска актриса Гинка Станчева. Иширковка е и една от първите изявени джудистки от Силистра – Николинка Пейчева Савова, носителка на бронзов медал от първото европейско първенство в Братислава.

Известни иширковци са също инж. Пенчо Ковачев – баскетболист – президент на БК „Доростол“ в продължение на десет години (до скоро), паст-президент и на Ротари клуб Силистра; Радослав Димитров – отговорен началник в МВР, вкл. в ДАНС; т.нар. Рачов музикален род; Риза Тюфекчи, който е първият с медицинско образование в селото – изявен представител на турския етнос; инж. Стефан Райчев – собственик на хотел „Дръстър“, също паст-президент на Ротари клуб Силистра.

„За мен, за другите и селото в миналото и сега“ е подзаглавето на книгата „Из миналото“, която авторът е посветил на своя баща Велико Нейков, поборник в годините на румънска окупация на Добруджа (1918-1940). Покрай всичко лично – от детството до наши дни, г-н Великов разкрива и причините за началото на краеведската си дейност – подтикът е още в първите житейски общувания, когато малкият човек пита и се интересува, най-често търсейки за познание своите близки от предишните поколения.

При г-н Великов важно се оказва през 1955 г. и контактът по врем на службата в казармата в Сливен п ез 1955 г. с младеж от Провадийско, който говори на калипетровски диалект, защото се оказва за негова изненада, че иширковци са родствено свързани с провадийци. И така започва разплитането на първия чорап от взаимовръзки между хора и събития.

Разбира се, първи събеседници са стари тогава хора, които има какво да разкажат, а някои от тях са „жива енциклопедия“. И по този повод краеведът споменава имена на хора, от които е научил много, за да го навърже след време в книгите си, вкл. за няколко големи рода – Касабов, Доков, Барабанков, „три добруджански рода“: Нетезилов, Монгозов и Виков, и др.

И така първият му вариант за история на село Проф. Иширково е от 1968 г. От настоящата книга разбираме също, че Лев Николаевич Толстой – патриархът на руската класическа литература, също о посещавал село Проф. Иширково като ординарец на генерал Сержпуховски, командващ артилерията на войските по време на обсадата на силистренската крепост в рамките на Кримската война.

През м. септември 2014 г. в село Проф. Иширково бе проведено мило тържество във връзка с юбилея - 80 години, на местния краевед, писател и общественик Господин Великов

Кметството с тогавашен ръководител Кинка Иванова и НЧ Пробуда бяха в основата на тържеството, към което съпричастни станаха представители на община Силистра, Общински съвет, Областна администрация, БСП Силистра, ЗК Нива 93“, Движение Русофили - София, и др. 

Сред най-ценните подаръци, освен приветствените думи и цветята, прави впечатление жестът на кооперацията, осигурила на рожденика лаптоп, с пожеланието - г-н Великов да напише всички книги, които е подготвил, а най-голямото местно земеделско сдружение се ангажира да подпомогне издаването им, подобно на други, на които той е автор. Заедно с юбиляра присъстващите поднесоха почитанията си и на неговата съпруга Елена, която навърши същата година 75 г., и също е уважаван местен самодеец и общественик.

Няма коментари:

Публикуване на коментар