събота, 22 ноември 2014 г.

Депутат от Силистра алармира в парламента за радикален ислям у нас

 Назаем от http://www.vestnikataka.bg/.
    Народният представител от АТАКА от Силистренския избира­телен район Иван Димитров зада­де въпрос на вътрешния министър Веселин Вучков относно клетки на радикален ислям на територията на няколко области в страната. От парламентарната трибуна Димитров заяви, че през последни­те месеци сме станали свидетели на редица публикации за прояви на радикален ислям в България. „На всички ни е ясно, че особено опасни са регионите Силистра, Разград, Кърджали, Търговище и Шумен. Там има цели селища, в които бъл­гарският език им е нещо чуждо. Обществена тайна е, че по тези места бродят емисари, които предлагат на бедни семейства да им помогнат, но срещу това те трябва да приемат „правилния“ път. Тази помощ се изра­зява в изпращане на де­цата им на „екскурзия“ в Турция. Появяват се реди­ца публикации в национал­ните, а и местните медии, за все по-чести набези на секти като „Сюлейман­джилар“, „Нурджилар“, „Никши Банди“, терористичната „Бозкуртлар“ и др.”, заяви депута­тът. По думите му днес на тери­торията на изброените по-горе райони, а и на цялата страна, има лица, които казват, че са членове на „Бозкуртлар“ („Сивите вълци”), както и че притежават техни символи в домовете си. „Тази орга­низация сама по себе си е призната за терористична дори в Турция, а днес в България има емисари, които агитират за нея”, уточни още на­ционалистът. В тази връзка той попита какво правят службите с цел да опазят държавата от по­тенциално проникване на вербува­щи лица, които целят разпростра­нението и въвличането на отделни маси от българското общество в изповядване на радикален ислям и съпътстващи терористични действия. МВР шефът Веселин Вучков от­говори, че има създадена организа­ция за проверка на лица в инфор­мационните масиви. Извършва се анализ за оценка на риска от теро­ристична заплаха. При постъпване на такива данни се предприемат мерки за противодействие на прес­тъпната дейност. Димитров заяви, че това, кое­то чува от министъра, е крайно недостатъчно и отбеляза, че АТАКА говори за тези проблеми от 2005 г. и всички вътрешни ми­нистри досега са уверявали, че ще работят за намаляване на рисковете. От АТАКА ще следят отблизо изпълнението на обещанията и ще продължават да задават въпроси по темата за радикалния ислям. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар