четвъртък, 20 ноември 2014 г.

Община Силистра търси деца - рицари на добротворчеството


 
Община Силистра – Дирекция „Хуманитарни дейности и Общински съвет по наркотичните вещества за първи път ще проведат номинации „Рицар на добротворчеството“ за деца, извършили благородни постъпки, достойни за уважение и признателност.
Номинациите за наградата „ Рицар на добротворчеството” за 2014 г.   ще посочат пример за стореното добро. Предложение може да направи всеки, който се е докоснал до тази човешка ценност. Номинирани може да се деца до 14 години, които са извършили добри дела или смели постъпки през настоящата година.
Около нас има деца, с които се гордеем, които са пример за останалите със своите постъпки. Всеки може да номинира, като попълни формуляр за предложение. Децата с най-достойни дела ще бъдат отличени на специална церемония на 12 декември 2014 година.
Нека дадем гласност на добрите постъпки, извършени от  вашите деца, вашите ученици, съученици и  приятели. Очакваме Вашите предложения  най-късно до 05.12.2014 г. в Община Силистра, стая 321А.
Повече информация  може да  получите на телефони: -086 816 258 Н. Николова, - 0886  816 239 Илка Караколева.
Условия за участие
ЗА ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА
„ РИЦАР НА ДОБРОТВОРЧЕСТВОТО”


Участие: Деца на възраст до 14 години
Мотивни за номинации: Деца, извършили  добри дела или смели постъпки  през календарната година, които са гордост и  пример за останалите. Деца, които утвърждават образа на доброто - ценност в нашето общество.
Начин на номиниране: Предложенията се подават в писмен вид на утвърден формуляр. Номинирането може да стане от родители, учители, приятели, съученици, неправителствени организации и общественици.
Периодичност на наградата: Номинациите „Рицар на добротворчеството” се  правят веднъж годишно, в края на календарната година. Награждаването ще се състои на церемония, организирана под патронажа на кмета на Община Силистра.
Присъждане на наградата:  Всички номинирани предложения се разглеждат от комисия под председателството на зам.-кмет „Хуманитарни дейности”, с участието на експерти  от Дирекция „Хуманитарни дейности” и Общински съвет по наркотични вещества. Комисията извършва класацията, Кметът утвърждава отличените.
Вид на наградата: Класираният на първо място получава специална парична награда, диплом и отличителен сувенир за „Рицар на добротворчеството”. Останалите награди се разпределят съобразно предложенията. Всички номинирани участници получават диплом за участие и сувенир за номинация.

                                          Утвърдил: Д. МИХАЙЛОВА
                                                                                     /Зам. – кмет на Община Силистра /

ОБЩИНА СИЛИСТРА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
 „ РИЦАР НА ДОБРОТВОРЧЕСТВОТО”1.Име, презиме фамилия……………………………………………………………
2. Дата, месец и година на раждане…………………………………………………
3.Ученик/ученичка  от …….. клас,Училище…………………………………………
4.Моля опишете постъпката и датата, на която се е случило това събитие………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
5.Предложението е направено от /трите имена……………………………………..
………………………………………………………………………………………….
6.Месторабота или длъжност…………………………………………………………
7.Телефон за контакти с инициатора на предложението…………………………....

Няма коментари:

Публикуване на коментар