понеделник, 17 ноември 2014 г.

Радио „Мелодия“ – Силистра отбеляза 20 години в присъствието на властовите институции и на журналистическата колегия


17/11/2014


                http://silistra.government.bg/
          В Силистра местното радио „Мелодия“ навърши 20 години. Юбилеят бе отбелязан с тържество с участието на областния управител Стоян Бонев, кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, председателя на Общинския съвет д-р Мария  Димитрова, както и на представители на регионални вестници и кореспонденти на държавни медии.
            От името на трите институции, както и от народния представител Иван Димитров бяха лично поднесени поздравителни адреси. И още - поздравления от Съюза на българските журналисти и от местната журналистическа колегия.
             Отчетена бе устойчивостта на радиостанцията, покриваща в ефира слушатели от община Силистра и територията на цялата област в кабелната радио система.             Радио „Мелодия“ в момента е една от 20-те медии в областта – вестници, радиа и интернет сайтове, отразяващи дейността в държавните и в общинските структури, както и живота в общностите, изявите на неправителствения сектор, мероприятията и проектите в училищата и читалищата, проявите в бизнес средите и в средищата на култур и спорт.
               За отбелязване е, че в четири от общините – Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа органите за местно самоуправление поддържат свои месечни издания. В тях те публикуват решенията на общинските си съвети и информация за извършеното в кметските администрации, каквито са изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
      На страниците им има публикации за заповедите на областния управител и за срещи, проведени по негова покана, както и за актове на държавната администрация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар