петък, 28 ноември 2014 г.

Гражданското образование влиза по-нашироко в образователната система


28/11/2014
               В Силистра се проведе третият по рода си форум „Диалогът с младите хора – залог за промяна“. В него участваха близо 100 представители на училищните общности, а основен лектор бе народният представител Милена Дамянова, член на две постоянни комисии в 43-ото НС – по образование и наука, както и по проблемите на гражданските организации. Нейната презентация бе посветена на гражданското образование и на гражданската активност на младите хора. В рамките на форума изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси г-жа Лора Кларксън представи програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ и нейните възможности за мобилност на младите хора.
          Във форума участваха председателят на ОбС - Силстра д-р Мария Димитрова, заместник  кметът Денка Михайлова, началниците на отдели - Нели Иванова ("Образование и наука") и Цветана Игнатова ("Култура"), представители на Областна администрация  и на др. институции.
               В проведената паралелна дискусия участниците зададоха десетки въпроси и изказаха мнения относно натовареността в училище, необходимостта от нови учебни програми, като заявиха желание за повече конкретика по отношение на гражданското образование с цел повече ефективност от преподаването му.
               Г-жа Дамянова обяви на присъстващите, че в НС вече е на разположение новият закон за предучилищното и училищното образование, подготвян в продължение на няколко години. Той цели подрастващите у нас да получават качествено образование: умения за работа в екип, формиране на критично мислене, залагане на предприемачески качества и др.
               Пред аудиторията бе представено международно изследване по темата за гражданското образование, проведено през от 2009 г., в което участват млади хора около 14 г. в 38 страни, сред които и България. Предишното със същото съдържание е от 1999 г., а следващото е планирано да излезе като обобщение през 2016-2017 г.
               Какви са резултатите от препитаните 3257 осмокласници от 158 училища в страната? При средно 500 т. сумарно във всички страни, българският резултат е 466. Едва 20% от нашите ученици влизат в най-високия „клас“. В 19 от 38 страни гражданското образование е задължителна учебна дисциплина. В повечето страни има различни комбинирани форми. Отчита се пряка зависимост между социално-икономическия статус на ученика и дадените от него резултати, като 37% от учениците с нисък социален статус в България имат по 420 т. в изследването.
               Според проекта на новия образователен закон се предвижда гражданското образование да бъде задължителна дисциплина в България в 11-12 клас, но се дискутира дали да не бъде въведено и в по-ниските класове. В сега действащите програми се изучава на интегриран принцип в различните учебни предмети, но заключението е, че ефектът не е е такъв, какъвто се иска да бъде.
               През изминалия програмен период в цялата страна е имало 4 000 групи, изучаващи гражданското образование и др. подобни теми с европейски средства по спечени проекти. Предстои анализ на резултатите с препоръки за бъдеща активност в тона отношение. В близките дни предстои „кръгла маса“ в Народното събрание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар