неделя, 23 ноември 2014 г.

Екип от Областна администрация Силистра участва в международна конференция в Свищов за развитие на региона "Долен Дунав"


23/11/2014
 
       На 24 ноември 2014 г. в град Свищов е международната конференция „Бъдещето на Долен Дунав: „Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура“, за участие в която ще участва екип от ръководители и експерти от Областна администрация Силистра.  
     Организатори на форума са Федерация на научно-техническите съюзи, Съюз на икономистите в България, Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов, правителство на провинция Бален Вютенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер“, Асоциация на Дунавските общини „Дунав"“ – България, Национален клъстер "Интелигентни транспортни и енергийни системи" – България.
    В предварителния дневен ред има няколко дискусионни панела. Първият от тях е „Регионално икономическо развитие“, включващ докладите: „Една инициатива на Организацията за международно подпомагане на ФРГ за насърчаване на туризма в Долната част на Дунав“, „Европейските перспективи и българските инициативи за развитие на региона на Долен Дунав през новия програмен период до 2020 г.“, „Повече общинска икономическа самостоятелност – едно пожелание към новото българско правителство“, „Иновативни зелени технологии: проект за добиване на биогаз от животински отпадъци, реализиран в Южна България, и подходящ за селскостопански региони край Долен Дунав“.
      Във втория дискусионен панел, наречен „Интелигентни градове“, са застъпени темите: „Концепция и цели на Национален клъстер: Интелигентни транспортни системи в големите градове“, „Икономическа ефективност н екологична съобразност на завода за преработка на отпадъци край Велико Търново“, „Етични, правни и социални аспекти на науките за живота и технологиите“.
      „Нова инфраструктура“ се казва третият дискусионен панел със следните разработки: „Състояние и перспективи на инфраструктурата в крайдунавските общини“, „Приложение на електромобилите в общинския транспорт“, „Методология за оценка на риска и финансово-икономическите щети при природни бедствия“.
     Областният управител Стоян Бонев и представители на администрацията участваха в края на миналата седмица в още една международна проява с подобно съдържание, проведена в румънския град Калафат. Нейната тема бе свързана с развитието на устойчив туризъм в региона "Долен Дунав". В рамките на форума бе предвидено подписване на партньорско споразумение в името на развитието на уникалната и привлекателна дестинация за туризъм и инвестиции,  част от която е и област Силистра. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар