неделя, 16 ноември 2014 г.

Стартира националната програма „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“16/11/2014

      Първа по рода си в Североизточна България информационна среща във връзка с новата национална програма „Стратегия за интелигентна специализация“ бе проведена в град Варна по покана на ректорското ръководство на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. В нея участваха областният управител на област Силистра Стоян Бонев, заместникът му Венцислав Маринов, кметът на община Кайнарджа Любен Сивев и секретарят на община Алфатар Стефка Жекова. В срещата се включиха кметове на различни общини от областите Варна, Търговище, Шумен и др.
      Ректорът на университета проф. д. пс. н. Галя Герчева откри форума, посочвайки неговата роля за изпреварваща информация и последваща координация между властите, бизнеса и висшите учебни заведения по изпълнение на програмата, обявена като двигател на бъдещия икономически растеж на общините и регионите в ЕС.
      С мултимедийна разработка проф. д-р Теодора Бакърджиева – директор на технологичния институт към ВСУ, разказа на аудиторията за същността на Стратегията за интелигентна специализация, която с нейно участие е била представена наскоро в Брюксел. Документът е свързан с последващо финансиране на базата на разработка във всеки регион и община. Ключовите понятия в него са „приоритети на регионите/общините“, „клъстери (гроздове) на компетентност“, „платформа за интелигентна специализация“  и др.
        За Стратегията се казва, че е иновативна възможност за регионална икономическа трансформация и е важна част от усилията на ЕС да помогне на своите региони да излязат от рецесията. Най-важните внушения: избор на силните страни на всеки регион, за да се реализират дейности за подпомагане и инвестиции, които не са фрагментарни. Ефектът ще дойде от концентрация на структурните фондове върху малък брой приоритети с най-голям потенциал за развитие.
        Смята се, че интелигентната специализация е особено необходима в настоящия период на икономическа криза, когато държавните бюджети са драстично намалели в страните в евросъюза, вкл. и в България. ИСИС може да бъде намерена в интернет на страницата на Министерство на икономиката: http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ris3_09_09_2014.pdf.

Няма коментари:

Публикуване на коментар