вторник, 25 ноември 2014 г.

В град Свищов се проведе международната конференция „Бъдещето на Долен Дунав: „Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура“
25/11/2014
               С участието на представители на Областна администрация Силистра начело със заместник областния управите Младен Минчев в град Свищов се проведе международната конференция „Бъдещето на Долен Дунав: „Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура“.  Организатори на форума са Федерацита на научно-техническите съюзи, представлявана от проф. Кръстьо Петков, Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов, Съюзът на икономистите в България, правителството на провинция Бален Вютенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер“, Асоциация на Дунавските общини „Дунав“ – България, Национален клъстер „Интелигентни транспортни и енергийни системи" – България.
              В проявата се включиха над 100 участници от министерства, областни администрации и общини, както и от академични среди от България, Норвегия, Германия и Швейцария, вкл. от Силистра в лицето на заместник областния управител Минчев и на Мирослав Калинов, директор на дирекция в община Силистра. В три панела в рамките на един ден бе проведена дискусия по теми, свързани с Дунавската стратегия и новата програма „Региони в растеж“. Общо става дума за близо 1 милиард евро, от които 106 млн. са по Стратегията, разчетени за новия програмен период.
             Във връзка с нея новоизградено Контактно звено ще дава повече информация. Предстои да влезе в действие и специален уебсайт по тази и други теми, свързани с европейските програми. По темата за т.нар. градско възстановяване и развитие на базата на съществуващите планове в тях, в Северен централен район - в градовете Силистра, Русе, Разград, Велико Търново, Габрово, Свищов и Горна Оряховица, ще може да се кандидатства за конкретно финансиране на проекти.
           В други 28 общини от плановия район ще трябва да се предлагат проекти на конкурсни начала, най-добрите от които също ще получат средства. Тези общини, за разлика от по-големите – областни центрове и др., имат възможност да продължат да кандидатстват и в Програмата за развитие на селските райони.
            В дискусията стана ясно, че Европейската комисия изисква от България и Румъния още по-голяма активност в новия програмен период, тъй като се отчита драматично нисък процент на усвояване на европейски средства, особено от страна на северната ни съседка. В същото време трансграничното сътрудничество между двете страни се оценява като добро за периода 2007-2013 г., въпреки констатацията за недостатъчен административен капацитет, проблеми със сложната документация за кандидатстване и др.
            Препоръката е занапред да има повече партньорски проекти, не само между институции от България и Румъния, а и с други градове по поречието на река Дунав от всички страни, през които тя преминава. Една от темите, за която се говори в актуален порядък, е изграждане на съвместни пречиствателни станции  от двете страни на реката, за да стане тя чиста и в Долния Дунав. "Последната" с подобна цел е при Будапеща.
           На форума в Свищов при кмета на общината Станислав Благов бе подписан Меморандум с Европейската мрежа на общините, благодарение на който Свищов и местната Стопанска академия се превръщат в естествен център за търсене на партньори по проекти с европейски пари до 2020 г. Сред препоръките при подготовката на проекти е привличане на повече висши учебни заведения, както и ползване на възможностите за публично-частни партньорства. 
http://silistra.government.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар