петък, 28 ноември 2014 г.

ОИЦ-Силистра представи изложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.                     В периода 24-28 ноември 2014 г. се провежда национална кампания под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.", на която чрез Областния информационен център домакини са общините от област Силистра. 
                    В последния ден на кампанията домакин бе община Силистра, като откриването на изложбата бе на пл. "Свобода". Целта на поредицата изложби е да покаже добрите примери, които ще бъдат основа в бъдещата работа по новите оперативни програми до 2020 г. 
                   ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.                             
                Снимки и кратка информация представят отделните проекти и насочват вниманието на посетителите към постигнатите резултати. В изложбите са включени 30 добри практики от всички общини в областта.
                  Проектите са подбрани по такъв начин, че да отговарят на основното послание „Европейските средства са за всички нас!“. Инфраструктура и енергийна ефективност, социални проекти и услуги, младежки дейности и творческо развитие, бизнес решения и безопасни условия на труд – това са част от направленията, в които са инвестирани европейските пари в област Силистра.
                   В град Силистра изложбата е на открито, а в останалите общински центрове фотосите са подредени в подходящи зали и ще останат на разположение до 5 декември. По време на събитията за откриване на изложбите в шестте общини извън Силистра, присъстваха над 650 човека, които с интерес разгледаха представените проекти и се информираха за новите възможности, защото вече имат идеи за различни начинания.
                   Какво показвна статистиката? В област Силистра са сключени 126 договора за почти 180 млн. лв. Бенефициенти по тези проекти са различни организации и институции, като най-голям брой договори за безвъзмездна финансова помощ са сключени на територията на община Силистра – 71 договора за близо 107 млн. лв. 
                Сред бенефициентите се отличава Общинска администрация Силистра с 24 договора за над 90,5 млн. лв. В процес на реализация са и два от най-значимите проекти за града – „Зелена и достъпна градска среда“ и „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа“.
                 Неправителствени организации, фирми, читалища и училища са сред останалите получатели на европейско финансиране за реализирането на свои идеи. Чрез тези проекти и направените инвестиции в различни обекти и дейности, европейските пари достигат до много крайни ползватели от различна възраст и социални групи. 
             Някои получават по-добри условия за учене и професионално развитие, други ползват по-бързо и качествено административно обслужване, трети шофират по нови пътища, както и много други ползи в различни аспекти.
                 През новия програмен период 2014-2020 ще се финансират проекти по нови 7 оперативни програми: „Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
              Областен информационен център – Силистра ще продължава да работи за подобряване на информираността на хората относно възможностите, които предоставят европейските фондове, както и за постигнатите резултати и ползи от вече реализираните проекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар