понеделник, 10 ноември 2014 г.

В област Силистра има необходимата организация за посрещане на зимния сезон и за справяне с евентуални усложнения на зимната обстановка 10 ноември 2014 г.

 

  В Областна администрация Силистра се проведе съвместно работно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, Областния съвет за сигурност и кметовете на общини за подготовката на област Силистра за зимния сезон 2014 - 2015 г. Неговата цел бе  представяне на информация от общините и териториалните органи на изпълнителната власт за предприетите превантивни мерки за намаляване на последствията за населението при бедствия, осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата; снабдяването, услугите и цялостната подготовка на област Силистра за работа при екстремални зимни условия.
     След направените доклади и обсъждането на поставените в тях проблеми се наложи изводът, че кметовете на общините и ръководителите на ведомства и организации декларират готовност за предстоящия зимен сезон за справяне с евентуални усложнения на зимната обстановка.
       Пред заместник областния управител Венцислав Маринов, който е и заместник ръководител на Областния щаб, бяха споделени въпроси, решаването на които е в хода на изпълнение на Областния план. От докладите на кметовете се установи, че е създадена организация за снабдяване на населението със стоки от първа необходимост. Определени са места за настаняване на бедстващи хора при евентуално усложнение на зимната обстановка.
     Доставени са горива, материали за опесъчаване и отопление. Към момента в общините са подготвени и до края на м. ноември ще бъдат сключени всички договори за зимното поддържане и снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа. Предстои и последваща проверка на готовността на снегопочистващата техника.
      Основните проблеми, декларирани от общините за зимния сезон, са малкият размер на средства от държавния бюджет, евентуалните допълнителни разходи при наложително аварийно-възстановителни работи и недостатъчната поддръжка на третокласни пътища от републиканската пътна мрежа. Разгледана бе и темата за регламентирането на дейностите по изтегляне на закъсали автомобили, както и с неправилно паркиралите пътни превозни средства, затрудняващи почистването.
      Директорът на ОПУ – Силистра Иван Иванов разясни, че почистването се извършва приоритетно за I и II клас пътна мрежа, след което идва ред на третокласната пътна мрежа. Той припомни, че според подписаните типови договори изтеглянето до населените места на закъсали при зимни условия автомобили не влиза в задълженията на фирмите, изпълнители на снегопочистването. Г-н Иванов посочи и проблема с недостатъчния брой (2) роторни снегопочистващи машини, и изтъкна като добра практика подпомагането с техника между съседни области.
       Инж. Румен Мъров, началник на областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра, изтъкна като проблем образуването на т.н. тапи по пътищата при тежки зимни условия, резултат от небрежното отношение на шофьорите към подготовката и оборудването на тежкотоварните автомобили за зимния сезон. Изразено бе мнение, че при снегонавявания и обледяване неизправните пътни превозни средства трябва да се спират от движение. Припомнен бе и проблемът с остарялата, амортизирана и неикономична верижна техника, експлоатирана от РД „ПБЗН“, както и в общините Тутракан и Кайнарджа.
       От името на РЗИ – Силистра неговият главен секретар Нина Димитрова изтъкна проблема с декларираното нежелание на болните на хемодиализа при усложнена зимна обстановка да нощуват в болничните заведения. Тя призова за съдействие кметовете на общини за събиране и хоспитализиране на едно място на болните на хемодиализа и на родилките с термин през този период.
     След изслушването на докладите и на база на обобщената информация г-н Венцислав Маринов като заместник ръководител на Областния щаб обобщи в края на заседанието, че в област Силистра е създадена необходимата организация за посрещане на зимния сезон 2014/2015 г. и за справяне с евентуални усложнения на зимната обстановка. Предстоят регулярни срещи между фирмите изпълнители на снегопочистващи дейности и на представители на общините, за да бъдат разисквани текущи актуални проблеми за постигане  на приемливи решения по тяхното преодоляване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар