петък, 21 ноември 2014 г.

В Силистра заседаваха експертна и две фокус групи за трафика на хора в риск


В Силистра, подобно на още 4 града в страната – София, Благоевград, Шумен и Видин, заседава фокус и експертна групи във връзка с проблема, известен като трафик на хора в риск. Дейността е част от проекта „Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск“, дело на няколко организации – Център за либерални стратегии, „Риск Монитор“ и Фондация „Жар“ – София.
 Дейностите по проекта са насочени към млади хора от 15 до  29 г., определяни като хора в риск. Целта на проекта е да проучи прилаганите по места политики по превенция на трафика, да се проверят нагласите у младите хора по проблема, както и да се проведе интерактивна информационна кампания с материали, изработени от ученици. Проектът е финансиран по седма рамкова програма на Европейския съюз.
„Екипът ни е убеден, че работата с експерти от местната администрация е изключително важна, защото само през реалното прилагане на политиките можем да оценим правилно силните и слабите страни на тези политики, както и нуждите от специфчни законодателни или институционални промени“, казва в предварителното си послание Анна Ганева, изпълнителен директор на Центъра за либерални стратегии
В предишни години фондацията е реализирала проекти с различни съдържание, включително и в крайдунавския град съвместно с местни неправителствени организации. За настоящия проект е предоставена подкрепа от РИО на МОН, благодарение на която е осъществена първата дейност – участието на младежи и учители в двете фокус групи и в експертната, обобщила тукашните резултати от проучването.
Предстои продължението на интерактивната информационна кампания, която ще е на 2 етапа. В първия се предвижда изработването на визуални материали (снимки и кратки филмчета) под формата на конкурс сред ученици в ангажираните с проекта организации като ПГСУАУ, ДДЛРГ и др. Във втория ще има публична изложба за представяне на изработените и наградени материали. Всички анализи и препоръки за промяна на политики, както и информационни материали ще бъдат предоставени на всяка от петте общини. Повече информация за проекта – на сайта http://www.youthact.eu/.
„Трафикът на хора, вкл. на младежи, е един от големите проблеми, дефиниран в Европейската комисия, поради което той изисква мащабно общностно действие и в България“, заяви от името на своя екип при посещението си в Силистра Севдалина Войнова, председател на УС на Фондация „ЖАР“. Пред участниците в експертната група тя каза, че предстои национален сравнителен анализ на информацията, получена във фокус групите в петте града, обект на проекта.
Какво показват предварителните наблюдения на базата на изготвения предварителен доклад, написан въз основа на изключително публична информация, съществуваща и в интернет ? Основният извод: има натрупана информация по темата, както и достатъчно експертиза по нея, за да бъде коментирана компетентно и в перспектива. По обясними причини – организационни и финансови, София като столица, където има достатъчно организации и доброволци, е „облагодетелствана“. Вкл. по усвояването на големи грантови схеми, осигурени от Столична община. Според допълнителна информация става дума за 3-4 члн. лева годишно. Чрез неправителствения сектор с тях се организират различни дейности за превенция по четири програми, вкл. за спортно-масови и културни прояви. Прави впечатление, че в Благоевград е единствената в страната действаща Местна комисия за борба с трафика на хора.
Конкретно изводите за Силистра: младежите от двете фокус групи, съставени от силистренци от различни социални групи, са показали, че в „най-северния север“ има информация и чувствителност по въпроса за трафик на хора в най-различните му измерения. Повечето от тях са наясно, че проявата на трафика засяга всички групи на обществото. Като проблем се очертава тясното разбиране на трафика на хора – предимно като сексуална и по-малко като трудова експлоатация, като второто дори не е предвидено в представата на младежите за размера и съдържанието на проблема. Причината се търси в разбирането, че не само зад граница, но и в България има подобни прояви. И още в ограниченото виждане по темата се включват два момента: „насилие и заблуда“. Частично информацията идва от интернет и филмите, което я прави повече криминална, отколкото социална и психологическа.
Участниците в групите правят и още изводи. Сред тях прави впечатление, че младите хора от Силистра проявяват недоверие към всички – семейство, училище, институции. В рамките на диалога на първо „четене“ те не ги споменават като ключови играчи в предотвратяването и в решаването на проблема. Контрапуктът звучи така „При нужда ще се доверя на приятели и познати“. Обяснението на представителите на школската общност: все повече са нестабилните и непълни семейства, което ги прави непълноценни. Оттам и генералният извод: в България трудът и семейството не са ценност с всички произтичащи от това последици.
Какви са крайните внушения, изведени от проведената дейност в Силистра: всеки може да попадне в трафик на хора, както и че има измъкване, ако знаеш към кого да се обърнеш. За целта обаче в името на превенцията трябва по-голяма координация между институциите, което автоматично означава и участието им във всички форми на общуване, независимо кой е техният инициатор, двигател и организатор.Няма коментари:

Публикуване на коментар