вторник, 25 ноември 2014 г.

Партньорско споразумение между различни институции от България и Румъния ще работи за устойчив туризъм по поречието на Дунав


25/11/2014

 
         Партньорско споразумение за устойчив туризъм в региона на Долен Дунав с участието на областния управител на Силистра г-н Стоян Бонев бе подписано по време на международната конференция „Трансгранично стратегическо партньорство за устойчив туризъм в Югозападния и Северозападния региони на Долен Дунав, финансирана по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г., и осъществява в партньорство между пет организации от България и Румъния.
         В проявата, проведена в румънския град Калафат, участва също и заместник областният управител Венцислав Маринов. Фондация „Перпетуум-мобиле” от град Плевен бе партньорът, отговорен за осигуряване на участници от областите Плевен, Враца, Силистра и Добрич. На Конференцията присъстваха над 150 представители от България и Румъния, които бяха запознати с генералния план за развитие на устойчив туризъм по Долен Дунав.
        Документът бе подписан от представители на  общини, областни администрации, туристически асоциации и оператори, информационни центрове, музеи, фондации, сдружения, НПО организации и институти, вкл. от Тутракан, като други заявиха интерес и желание да се присъединят в бъдеще време.
        Те се обединяват около идеята за сътрудничество и съвместни действия в периода 2014-2020 г. с цел повишаване ефективността и въздействието на отделните инициативи и създаването на общи инициативи за развитие на устойчивия туризъм в региона на Долен Дунав. 
      Основната цел на проекта е да окаже влияние върху процеса на устойчиво икономическо и социално развитие в югозападната и северозападната части на р. Дунав, както и в останалите региони, чрез инициативи и стратегически действия за сътрудничество между основните участници, с цел прилагането на устойчив туризъм, чрез насърчаване в партньорство и валоризация на природния, туристически и културно-исторически потенциал на поречието на реката, преминаваща през десетки държави.
         

Няма коментари:

Публикуване на коментар