вторник, 14 януари 2014 г.

Назаем от www.akcent.bg: Русенският губернатор Венцислав Калчев е новият председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител на област Русе Венцислав Калчев е новият председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Той ще изпълнява тази длъжност в следващите 6 месеца. Калчев поема председателството от областния управител на област Силистра Насуф Насуф. Заместник на Калчев в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район ще бъде д-р Петър Петров – кмет на община Ценово.В Северния централен район влизат областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Регионалния съвет за развитие координира изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, като първото му заседание е проведено през ноември 2008 година, а до момента са проведени точно 20 срещи. Членовете на Регионалния съвет за развитие са общо 31. Сред тях са министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, седем заместник-министри, петима областни управители, кметовете на 11 общини, представители на работодателски организации и синдикати. На последното за 2013 година заседание, проведено в Силистра, членовете на съвета са обсъждали годишната си индикативна програма, актуална информация за Дунавската стратегия, както и въздействието на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагането му. Актуализирани са и участниците в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми за периода 2007-2013г. Областният управител на област Русе Венцислав Калчев става член на КН на Националната стратегическа референтна рамка, кметът на община Русе Пламен Стоилов е представител в КН на оперативна програма ”Административен капацитет”, а  Георги Георгиев – кмет на Община Ветово ще участва в заседанията на КН на оперативна програма ”Техническа помощ”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар