вторник, 7 януари 2014 г.

2013: Кампании и инициативи за достъпа до информация в България

Събития в Програма "Достъп до информация"
Проучване на Интернет страниците на институциите от изпълнителната власт. Рейтинг на активната прозрачност 2013

Active transparency ratingВ периода 7 януари – 25 януари 2013 екип на ПДИ прегледа и оцени 489 страници на 490 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно равнище, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 490 заявления с искане за предоставяне на копия от последните договори за обществени поръчки за 2012.

За да онагледи развитието на прозрачността в институциите, за втора година ПДИ публикува актуализиран Рейтинг на активната прозрачност 2013. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 40 (43 за общините) индикатора, като възможният максимум бе 78,5. Трите допълнителни въпроса за органите на местно самоуправление реално позволиха създаването на Рейтинг на активната прозрачност на общините в България.

Анализът на резултатите, изготвен от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, бе публикуван в бюлетина на ПДИ през март 2013 (Граждански одит на онлайн публикуването. Активната прозрачност е важна част от откритостта на органите на власт) и е част от годишния доклад "Състоятнието на достъпа до информация в България 2012".

Рейтингът беше посрещнат с голям медиен и обществен интерес.[1]

Превод на английски език на резултатите и анализа бе разпространен в Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Проучването и рейтингът бяха отразени в международния портал Freedominfo.org и бюлетина на Мрежата на изследователски центрове на демокрацията.

Резултатите от Рейтинга бяха използвани при оценката на номинациите за наградата „Златен ключ” в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация за гражданите”, която ПДИ връчва традиционно на церемония за 28 септември – Международният ден на правото да знам

ПДИ вече обнови въпросника с индикаторите за оценката на активната прозрачност на институциите за 2014. Поради големия интерес на партньори, застъпници за свобода на информацията от чужбина, ПДИ подготви публикуването на рейтинга и резултатите за 2014 на английски език.

Годишен доклад „Състоянието на достъпа до информация в България”

Active transparency ratingЗа тринадесета година след приемането на Закона за достъп до обществена информация, ПДИ изготви, публикува и разпространи доклад Състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа препоръки за улесняване достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация въз основа на законодателните инициативи и изменения, свързани с достъпа до информация през 2012 г.; резултатите от проучването на ПДИ за онлайн публикуването на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт; анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2012; съдебната практика по ЗДОИ през 2012.
ПДИ представи доклада за състоянието на достъпа до информация в България на 28 март 2013 в Пресклуба на Българската телеграфна агенция.

Прилагане на Закона за достъп до обществена информация

За целите на застъпническата си дейност за по-добро прилагане на ЗДОИ, ПДИ стартира специална секция на страницата си, в която предоставя систематизирани данни за прилагането на ЗДОИ от 2001 до 2012 въз основа на статистиката, представена в правителствените доклади „Състоянието на администрацията”. В секцията поместихме и анализи, и коментари, изготвени от ПДИ, публикувани в месечния информационен бюлетин и в блога "Точка на достъп".

Позицията на ПДИ по необходимостта от независим орган, наблюдаващ и контролиращ изпълнението на ЗДОИ, бе отразена в анализа, изготвен от изпълнителния директор Гергана Жулева: Защо ни е необходим информационен комисар? в брой 8(116) на месечния информационен бюлетин.

Антинагради „Големият Брат”

Големият братНа 28 януари 2013 ПДИ и Интернет Общество – България връчиха антинаградите Big Brother (Големият брат) на церемония в Националния пресклуб на БТА. Те се присъждат на държавни структури, частни компании или отделни личности, които с действията си са нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите. Денят, избран за връчването на антинаградите - 28 януари, еМеждународният ден на защитата на личните данни, в който през 1981 е приетаКонвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни („Конвенция 108“). ПДИ подкрепи Брюкселската декларация за защита на неприкосновеността на личния живот, изготвена на конференцията Computer, Privacy and Data Protection, проведена на 23-25 януари в Брюксел . Текстът на декларацията е достъпен на адрес: http://brusselsdeclaration.net/.
Номинациите, наградените и мотивите за това бяха отразени в месечния информационен бюлетин за януари 2013.

11-ти Международен ден на правото да знам. 11-та церемония по връчване на награди в България

Ден на правото да знамЗа единадесети път ПДИ връчи годишните награди за принос в свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията отново бе открита с песента "Дишай", посветена на празника, който се проведе на 28 септември 2013 в Пресклуба на БТА. Присъстваха над 90 представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ. Специален гост бе Тоби Макинтош, главен редактор на глобалния портал Freedominfo.org.

Наградите за 2013 година бяха връчени в шест категории. Журито трябваше да избере победителите от 39 номинации чрез обновената страница, посветена на празника:www.righttoknowday.net. Интервюта с наградените публикувахме в месечния бюлетин през октомври.[2]

28 септември е датата, на която през 2002 бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. ПДИ е съосновател и активен член на мрежата.

  ПДИ – Граждански център за подкрепа на прозрачността
Част от екипа на ПДИ пътува през октомври и ноември за провеждането на информационни дни, посветени на достъпа до информация в Плевен, Ловеч, Враца и Монтана.[3] 202 представители на регионалната, местната администрация и НПО бяха запознати с практики по прилагането на ЗДОИ, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

Партньорство за открито управление”

И през изминалата година ПДИ активно участва и информира широката общественост за развитията в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”. През февруари 2013 се проведе среща на членовете на обществения съвет „Прозрачност” към Министерство на транспорта, информационите технологии и съобщенията с отговорния по изпълнението на ангажиментите на МТИТС заместник министър. ПДИ е член на обществения съвет и изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева участва в дискусията, както и в редица срещи с председателя на Обществения съвет Христо Трайков. В края на април Гергана Жулева представи развитията по отношение на изпълнението на ангажиментите, предвидени в оперативния план на Българското правителство по инициативата „Партньорство за открито управление” на международна конференция в Тбилиси, Грузия, а през юни – в Ереван, Армения.

През ноември Гергана Жулева и юристът Стефан Ангелов дадоха интервю на експерта за България по изготвянето на доклада по Независимия отчетен механизъм (Independent Reporting Mechanism). Те дискутираха и участието на България в инициативата и отчета на правителството по напредъка в изпълнението на ангажиментите, заложени в Националния оперативен план в парламентарната Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения на 29 ноември.

Отразяваме развитията по Глобалната инициатива и в специалната секция на страницата си, в месечния информационен бюлетин, в блога "Точка на достъп".

Нов сайт за решения по ЗДОИ

През март 2013 стартира сайтът http://zdoi.gkzj.org/, който съдържа 1515 решения и определения на Върховния административен съд (ВАС) по дела по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Собствената търсачка на сайта позволява търсене по ключови думи във всеки документ, но и ги прави „видими” за търсачките на Google. Информацията се актуализира всекидневно. Създател на сайта е инж. Георги Сербезов от СНЦ Граждански контрол - защита на животните, чиято мотивация е да подпомогне граждани, НПО и журналисти в активното упражняване на правото на достъп до информация при търсене на защитата му в съда. Сербезов бе удостоен с наградата „Златен ключ” в категорията „Гражданин, най-активно използвал правото си на информация” на церемонията за Деня на правото да знам, която ПДИ провежда на 28 септември.[4]

Обществен дебат

Дебатите, свързани с прозрачността, достъпа до информация и защитата на лични данни през 2013, обхващаха различни сфери на управлението и обществения живот. Експерти на ПДИ участваха в дискусиите по предложените изменения в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Закона за достъп и разкриване на документите на бившите служби за сигурност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за специалните разузнавателни средства, Проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020. ПДИ се включи в общественото и експертно обсъждане на проектозаконите за националната сигурност, Националната служба „Охрана”, военното разузнаване и Националната разузнавателна служба; в дискусиите за парламентарен контрол върху специалните служби и употребата на специални разузнавателни средства; в дебата и кампанията за публичност на декларациите за конфликт на интереси на магистратите; в инициативата на Дарик Радио по изготвянето на Харта за добро управление на България в периода 2013 – 2018 и последвалите дискусии по нея в ефира на радиото; и др.

Прозрачност на информацията, свързана с първия национален референдум по строежа на АЕЦ „Белене”

ПДИ се включи в дебата за наличността на документацията, въз основа на която гражданите да си съставят мнение по въпроса, поставен в първия национален референдум в демократичната история на страната и да упражнят правото си на вот по този въпрос. На 7 януари 2013 ПДИ подаде до Народното събрание и до министъра на енергетиката, икономиката и туризма заявление за достъп до документацията по трите оценки – на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект от централата и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, които по закон министърът трябва да подготви. От получените отговори стана ясно, че информация за референдума не е изготвяна, а изготвената през 2005 е недостъпна. Позицията на ПДИ, разпространена чрез блога „Точка на достъп”, както и в месечния информационен бюлетин, бе отразена в редица национални и местни медии. Всичко събрахме в специалната секция на страницата си: Референдум 2013.

Прозрачност на миналото и предизвикателства пред разкриването на документите на бившите служби за сигурност

Дебатът за разкриването на досиетата и обявяването на принадлежмост към бившите служби за сигурност бе поставен на дневен ред и през 2013. В края на септември група народни представители внесоха законопроект за изменение и допълнение на закона, с който да бъде възстановен § 12, отменен през декември 2012, предвиждащ защита от установяване на принадлежност за ръководителите на отдели, сектори и секции в разузнавателните служби. ПДИ изрази своето становище относно важността за разкриването на досиетата на бившите комунистически служби за разбирането на миналото, но и за гаранция за по-голям интегритет на служители, заемащи високи ръководни длъжности в настоящето на пресконференция на 3 октомври 2013.
Изпълнителният директор Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов участваха в кръгла маса „Предизвикателствата пред разкриването на досиетата в България”, организирана от Фондация „Конрад Аденауер” на 29 октомври. Кашъмов бе сред панелистите в международната конференция „Преходът в Източна Европа през документите на комунистическите тайни служби”, организирана от Комисията по досиетата в края на ноември. Ал. Кашъмов подготви и анализ на развитието на законодателната уредба, свързана с разкриването на документи на бившите тайни служби, който ПДИ публикува в месечния бюлетин през декември 2013.[5]

ПДИ продължи участието си в дебати и консултации, организирани от Комисията по досиетата, Държавна агенция „Архиви”, Парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси, Съвета за електронни медии, Парламентарната комисия за взаимодействие за граждански организации и движения, Министерство на околната среда и водите, Министерски съвет, Президентството на РБ.


Прозрачността, отчетността и достъпа до информация, включително становища на екипа на ПДИ по актуални въпроси, бяха предмет на 463 публикации, радио- и тв предавания в национални, регионални и местни медии.[6]

Обмяна на опит

ПДИ продължи работата и сътрудничеството с редица организации и мрежи: Международната мрежа на застъпниците за свобода на информациятаStatewatchAccess Info EuropeМрежата на изследователски центрове на демокрациятаECASFreedominfo.orgGlobal IntegrityЦентър за свобода на информацията – АрменияИнститут за развитие на свободата на информация – ГрузияБългарски хелзинкски комитетБългарски център за нестопанско право, Български институт за правни инициативи, Център на НПО – Разград и др.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева бе поканена като експерт в проекта на Съвета на Европа “Интеграция на европейски стандарти в украинската медийна среда”. Презентацията й „Основни направления в застъпничеството на ПДИ за достъп до информация” е достъпнa в канала на Институт за медийно право – Украйна. Като експерт по проекта бе поканен и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов.

Анализът на Александър Кашъмов „Употреба и злоупотреба с телефонни подслушвания и комуникационни данни от българското разузнаване” бе публикуван в бюлетина на европейската организация Statewatchhttp://www.statewatch.org/analyses/no-225-bulgaria-tel-tap.pdf.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов участваха в 8ма Международна конференция на Информационните комисари, която се проведе на 18-20 септември 2013 в Берлин, Германия.

Опитът на ПДИ в областта на застъпничеството за достъп до информация бе представен на конференции, семинари и обучения в Армения, Белгия, Великобритания, Германия, Грузия, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна.  


 
Награди и отличия
Гергана Жулева и Валери Димитров

Изп. директор на ПДИ Гергана Жулева и председателя на Сметната палата Валери Димитров
През 2013 ПДИ бе отличена с две награди – със символа на Сметната палата на РБългария за принос за по-голяма публичност и прозрачност на институциите инаграда за най-много публикации в Информационния портал на НПО в България, връчвана от Български център за нестопанско право.

 [1] Виж секция „ПДИ в Медиите”: http://www.aip-bg.org/publications/ПДИ_в_медиите/.
[3] Информационните дни се организират и провеждат в рамките на проект „Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността”: http://aip-bg.org/projects/america%20for%20bulgaria/aip_civil%20center.htm .
[6] Най-важното в секция „ПДИ в Медиите”: http://www.aip-bg.org/publications/ПДИ_в_медиите/.

Диана Банчева, ПДИ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар