четвъртък, 23 януари 2014 г.

Назаем от Кворум-Силистра: В силистренското село Айдемир бе открит общински Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройстваЦентър за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства беше открит в община СилистраДванадесет лица с проблеми имат свой дом. Проектът за създаване на център от семеен тип залица с психични увреждания е на обща стойност 179 235,02 лв. и ще се осъществява за срок от 16 месеца, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От 15 ноември 2013 година в с. Айдемир е разкрита и функционира новата социална услуга от резидентен тип за лица с психични разстройства с капацитет 12 места. В рамките на проекта бяха извършени ремонтнидейности, оборудване и обзавеждане на помещенията за обособяване на Центъра и предоставяне на социалната услуга. До настоящия момент са настанени 10 потребители от целевата група, на които се предоставят здравни, социални и терапевтични услуги от специализиран персонал.
Числеността и вида на персонала в социалната услуга са определени на база Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. В ЦНСТ е осигурен 24-часов режим на работа на екипа, който се състои от 12 специалисти. На 23 януари 2014 година, от 10.00ч. в Конферентната зала на хотел "Данубе", екипът работил по проекта на Община Силистра даде пресконференция във връзка с реализирането на проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психичниразстройства" по Схема за безвъзмездна финансова помощ "Живот в общността" в две части.
В първата част на пресконференцията г-жа Денка Михайлова, ръководител напроекта и заместник-кмет "Хуманитарни дейности" в община Силистра визуализира, чрез мултимедийна презентация, извървяния път от възникването на идеята за центъра до неговата реализация. По-късно всички работили по проекта, гостите, фирмите изпълнители по дейности, персоналът и потребителите се поздравиха за реализацията на добрите условия за живот. 
ЦНСТ получи подаръци от 11 представители на други социални услуги, работещи на територията на община Силистра и от частни лица. Необходими електроуреди подари и г-н Стефан Господинов, народен представител от ПП ГЕРБ. Лайнс клуб - Силистра обезпечи с лекарства аптеката на дома, като дарението беше връчено но г-жа Галина Маринова от г-н Николай Николов. Съпричастност към новосформираната услуга изказаха кметът на с. АйдемирДенчо Георгиев и  Мирослав Палев, директор на Дирекция "Социално подпомагане" -Силистра.  От името на екипа на проекта и на общността, благодарност към всички изказа г-жа Денка Михайлова. След приключване на проектните дейности услугата ще продължи да функционира като делегирана от държавата дейност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар