петък, 10 януари 2014 г.

Местните власти обсъдиха проблеми на общините и на държавата на среща при областния управител на Силистра

 

          Първа за годината среща на местните власти от област Силистра бе проведена в Областна администрация Силистра по покана на областния управител г-н Насуф Насуф. На нея се отзоваха председателите на общинските съвети, както и кметовете на седемте общини. Срещата бе обявена като „сверка на часовниците“ по проблемите на общностите, вкл. и предвид взаимодействието им с държавната власт – кореспонденция, взаимоотношения, искания и др. „Не можем да бягаме по различни писти при управлението на различните нива, поради което трябва заедно да решаваме въпросите, за да е по-лесно за всички нас“, заяви областният управител. За него обсъждането на проблемите в общините означавало дейността на властта действително да бъде открита. Той декларира пред представителите на местното самоуправление, че Областна администрация Силистра работи в полза на интересите на местното самоуправление.

         
Преди всичко бе поставен проблемът за необходимостта от ясни правила за приема на проекти по различните програми, вкл. и необходимостта държавата да поема своята отговорност при реализацията им. Както и от ясни критерии за оценка на проектите, предвид опита от предишния програмен период, когато са правени многократни промени, което поставяло на изпитание крехкия административен капацитет в общините. По този въпрос се изказаха кметът на Ситово Николай Неделчев, колежката му от Алфатар Йорданка Узунска и почти всички от участниците в срещата. В общините изпитват тревога във връзка с таксата за битови отпадъци, когато след 2015 г. започне меренето им на килограм смет. Засега няма указания по този въпрос, а през лятото на настоящата година трябва да бъде поставена на обсъждане при подготовката на „базата“ на този нов процес. Забелязана е липсата на Правилник за приложението на Закона за бюджета, а сроковете вече притискат кметовете преди публичното обсъждане на проектите за бюджети на общините, след което предстои утвърждаване в общинските съвети.

         Обект на коментар е и темата за пречиствателните станции – в Дулово, Главиница, Ситово и др., които трябва да бъдат предадени за експлоатация на Асоциация „В и К“, за да се освободят общините от разходи към тях, тъй като приходите се събират от водните оператори по места. За пореден път кметовете алармират и за задължения, които държавата им вменява по законов път, без да осигурява финансов ресурс за изпълнението им.
      Три проблема постави кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов. Най-големият сред тях е предписанието на РЗИ във всеки гробищен парк да има тоалетна и течаща вода. „Без помощта на държавата няма как да стане, тъй като по предварителни сметки в община Тутракан ще са необходими поне 420 хил. лева. Има села, където гробищният парк е на 1,8 км от населеното място и няма канализация до него. Други населени места разполагат с по 3-4 гробища, вкл. на представители на различни етноси, на някои от които религията не позволява да има подобни съоръжения на територията на местата за погребения“, заяви д-р Стефанов. По тази тема градоначалникът на Тутракан получи подкрепа и от д-р Юксел Ахмед, кмет на община Дулово.

         
В изказването си тутраканският кмет постави проблема с осигуряването на безопасен вид на детските площадки и тяхната сертификация, което също било скъп процес. По неофициална информацията – сертификатът на една площадка излиза 1 500 лева, а самото й изграждането струва минимум 15 000 лева. И третият проблем – приютите за безстопанствени кучета, чиято издръжка е практически невъзможна на фона на липсата на средства за детски градини и за издръжка на дейностите по образованието. Стана ясно също, че от областите Добрич, Разград и Русе се извозват в силистренските общини кучета и се пускат на наша територия, за да се освободят от тях.
        В хода на изказванията в тях място намериха и други проблеми, някои от които са актуални в рамките на предстоящите месеци. Единият е необходимостта от изграждане до края на м. юни на регионално сдружение за управление на отпадъците във връзка с експлоатацията на Регионалното депо в Силистра. Време бе отделено за животновъдите и за субсидиите на пасищата, като бе споделен опитът на общини, където те се стопанисват от общински предприятия, каквито има в Главиница и Ситово. „Общите устройствени планове на общините, които са задължителни, излизат скъпо и ще е трудна изработката им без подкрепата на държавата“, категорични са кметовете и председателите на общински съвети от Силистренския край.
        За началото на следващата седмица областният управител г-н Насуф Насуф е поканил на среща в ОА-Силистра представителите на регионалните звена, някои от които отскоро имат нови ръководители, за да обсъдят заедно взаимодействието помежду си при общуването между различните институции. В подобен порядък предстои среща с тях и с участието на кметовете и председателите на общинските съвети, за да се осъществи по-тясна връзка с държавните структури на министерства, агенции др., "изнесени" в област Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар