четвъртък, 23 януари 2014 г.

ЕК отказа да определи доклада си за България като положителен или отрицателен


ЕПА/БГНЕС
        След като ЕК обяви в доклада си за България, че напредъкът в съдебната реформа и борбата с престъпността и корупцията е "недостатъчен  и крехък”, днес от там изразиха надежда, че българските власти ще приемат сериозно изводите от наблюдението. При представянето на докладите за България и Румъния говорител на Еврокомисията определи като несправедливо към двете страни обвързването на мониторинга с влизането в Шенген. Европейската комисия отказа да определи доклада си за нашата страна като положителен или отрицателен с аргумент, че не го е правила за нито един доклад през последните седем години. Днешният доклад за България обхваща дейността на три правителства, подчерта говорителят на комисията Марк Грей, и на това основание не даде еднозначен отговор дали европейската комисия има доверие на сегашното българско правителство. 
          Това не е оценка на настоящото правителство, нито е оценка на предходния кабинет. Няма да се впуснем в оценяването или не на дадено правителство. Уверени сме, че настоящото българско правителство ще възприеме този доклад сериозно и ние определено сме решени да работим с тях, за да гарантираме, че ще бъде постигнат напредък, каза говорителят на Европейската комисия Марк Грей.
         Подобен необвързващ  коментар говорителят направи по отношение на това, дали в България е налице нужната политическа воля за реформи. Отговорът бе, че в определени моменти през последните седем години тя е била налице, в други - не. Що се отнася до това как публикуваните днес доклади, достатъчно критични и към България, и към Румъния, ще се отразят на шенгенските перспективи, тук Комисията за пореден път категорично се обяви против смесването на тези два въпроса. Нейният говорител Микеле Черконе припомни, че двете страни вече са били оценени дали изпълняват шенгенските критерии и оценката е била положителна, тоест справедливо е сега на България и на Румъния да се поставят нови условия и изисквания, които останалите страни не е трябвало да изпълняват, за да влязат в Шенген, подчерта говорителят. 
         По следващите стъпки от мониторинга Еврокомисията смята, че България трябва да ускори реформите и да демонстрира убедителни резултати във всички области до изготвянето на следващия доклад след година, Комисията ще следи постигнатото с редовни мисии, както и диалог с България и останалите страни-членки. Днес чухме отново и че Европейската комисия не си поставя срокове за отпадането на мониторинга и че той ще бъде прекратен, когато бъдат изпълнени всички изисквания, независимо дали това ще е преди или след българското ротационно председателство на ЕС през 2018-а.

Няма коментари:

Публикуване на коментар