петък, 10 януари 2014 г.

Бездомни кучета от съседни области превозвани нелегално в Силистренско

10 януари, 2014

Бездомни кучета от съседни области превозвани нелегално в Силистренско
Бездомни кучета от съседни области се превозват нелегално в Силистренско и се пускат в населенитеместа. Това бе съобщено на първа за годината среща на кметовете и председателите на общинските съвети с областния управител на Силистра Насуф Насуф.
Съобщението бе направено във връзка с издръжката на приютите за бездомни животни, за които в общините не достигат средства. Не достигат средства и за общите устройствени планове на общините, които са задължителни, излизат скъпо и разработката им ще е трудна без подкрепата на държавата.
Скъпо излиза и обезопасяването на детските площадки и сертифицирането им. За изграждането на една площадка са нужни минимум 15 000, а за сертификат - 1 500 лева.
Значителни средства са необходими и за изпълнение на предписание на РЗИ за течаща вода и тоалетни помещения в гробищните паркове. На много места те са на значително разстояние от населените места и няма канализация. По религиозни причини в гробищните паркове на някои етноси такива съоръжения не бива да има.
Общинските ръководители смятат, че трябва да има по-ясни правила за приемането на проекти по различните програми и поставиха въпроса за ангажиментите на държавата при осъществяването им. Неясноти съществуват и по въпроса за таксата на битови отпадъци след 2015 година.
Източник:btvnews.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар