четвъртък, 23 януари 2014 г.

Отлична акредитация получи Русенски университет за икономическите специалности


akcent.bg | 23.01.2014 г.


     Отлична оценка получи от Националната агенция за оценяване и акредитация професионалното направление „Икономика“ на Русенския университет. Оценката от 9.12 по десетобалната система е за бакалавърските специалности „Маркетинг“, „Международни икономически отношения“ и „Икономика“, и за магистърската „Корпоративен маркетинг“. Срокът на валидност на акредитацията е 6 години – до 2020 г.  Единствената препоръка на НАОА е същественото осъвременяване на учебните планове на специалностите да бъде отразено по-ясно в квалификационните им характеристики. В резултат от успешната акредитация агенцията определя общ образователен капацитет на бакалавърските специалности от 1 000 студенти годишно във всички курсове на редовните и задочните форми на обучение. За магистърската специалност той е 135 студенти годишно. Постигната отлична програмна акредитация се дължи както на модернизирания образователен процес и съвременната технологична база, така и на високото научно ниво на преподавателския колегиум, ангажиран в обучението на студентите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар