вторник, 21 януари 2014 г.

Комисията по заетост при ОА-Силистра утвърди план приема за държавните и общинските училища за следващата учебна година

21/1/2014

         В Силистра на заседание в Областната администрация Комисията по заетост при областния управител утвърди предложенията за план приема в държавните и в общинските училища в областта за учебната 2014-2015 г. В работата на комисията взеха участие зам. областният управител Вяра Емилова, главният секретар Светлата Великова и Драгомир Николов, директор на Регионалната служба по заетостта в Русе. Основния материал на база на тенденциите и статистиката през последните няколко години и на произтичащите от тях прогнози представи Габриела Миткова, началник на Регионалния инспекторат по образованието. Предложението за прием след завършен VІІ-ми клас за учебната 2014 – 2015 г. е за общо 15 планирани паралелки, което е с една повече от изпълнения прием през миналата година. Няма предложени нови специалности.
       Професионално образование ще има в 6 паралелки (40% от приема след VІІ клас), а профилирано – в 9 паралелки  (60% от приема). Максималната планирана пълняемост за всички паралелки е 26 ученици. Едно предложение на училище е неудовлетворено – за втора паралелка в ПГМТ „Владимир Комаров” – Силистра. Според последната актуализация на националната информационна система броят на седмокласниците в област Силистра е 958 души към 1.12.2013 г. Всеки от тях, който има положителни оценки по дисциплините „Български език и литература“ и „Математика“ може да кандидатства за 390 места в тези 15 паралелки. Очаква се да пожелаят да кандидатстват между 38 и 40% от седмокласниците.
         В предложението за прием след VІІІ-ми клас има място общо за 23 паралелки и една паралелка за ученици със специални образователни потребности (СОП), като паралелките за професионално образование са 16 (и една за ученици със СОП), а за общо образование – 7. Паралелките за професионална квалификация са в 3 паралелки в СОУ, в ОСУ „Дръстър“ – 1, непрофилирани паралелки – 3, профилирано образование – 4. Общият брой ученици, които в момента се обучават в VІІІ клас в дневна форма в училищата в областта е 570 ученици, което е с 13 по-малко от миналата година. Общините Дулово, Главиница, Ситово, Кайнарджа и Тутракан разполагат с необходимия им брой ученици. Значителен е недостигът обаче за община Силистра. Предложени са нови специалности – „Армировка и бетон” и „Вътрешни облицовки и настилки” в обща паралелка в ПГС „П. Пенев” - Силистра. Що се отнася за „Задочно обучение“: 6 гимназии предлагат 8 професии с максимален брой от 350 места.
       Обменени са и разсъждения по различни теми, свързани с образованието. Например, „нивото на образованието се занижава, защото липсва конкуренция при план приема заради липсата на ученици в училищата; трябва да се търсят начини за запазване на паралелките с профил строителство, а не да се закриват паралелки и училища с такъв профил, защото има търсене на трудовия пазар на такива кадри“. И още в същия контекст: „голям е проблемът с професионалното ориентиране на децата и родителите: котират се т.нар.  привлекателни професии за сметка на „непривлекателните“, а търсенето на пазара на труда изисква образованието да се съобразява с него“.
       В този смисъл зам. областният управител Вяра Емилова заяви: „Трябва да има професионално ориентиране, да се правят презентации в училищата, за да се подготвят кадри за бизнес, характерен за областта и региона“. В крайна сметка Комисията по заетост се обедини около предложението: след завършен VII-ми клас да има общо 15 паралелки, от които 9 са профилирани, а 6 са професионални. След завършен VIII-ми клас – 23паралелки (3 са непрофилирани, 4 са профилирани и 16+1 са професионални паралелки), плюс една паралелка за ученици със СОП. За задочно обучение – 10 професионални паралелки в 6 училища. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар