сряда, 8 януари 2014 г.

13-ти НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

ОБЩИНА СИЛИСТРА
                      ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”- ОТДЕЛ  „КУЛТУРА”
                ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”
                     
                                          О Б Я В Я В А Т
                 ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
               „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

                  за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.

         Условия за участие в конкурса:

                   Право на участие имат лица над 18 години.
                   Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 18.02. 2014 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
·        едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
·        малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /.

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов

Творбите ще се оценяват от тричленно жури под председателството на    
известната поетеса  Камелия Кондова
              Ще бъдат връчени четири  парични награди:
 първа -200 лв.,
 втора – 150 лв.,
 и трета -100 лв.
 Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 100 лв.
              Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.
              Наградените /първа, втора, трета и наградата на Литературното сдружение „Реката и приятели”/ от десетото до тринадесетото издание на конкурса/ нямат право да участват  в следващите  3 години.
              При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.
              Награждаването на победителите в конкурса ще се състои  на 28.02.2014 г. в Заседателната зала на Община Силистра.

              Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра -7500
ул. „С. Велики” №33
Община Силистра, стая 314
За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

     Справки и допълнителна информация :

      тел: 086/816 273 или 816 242  ; e-mail: culture@silistra.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар