четвъртък, 23 януари 2014 г.

Областните управители от Северен централен район обсъдиха проблеми в регионален план

          
Областните управители от Северен централен район се събраха в Русе, за да обсъдят приоритетни проблеми за всяка област, в контекста на общите приоритети за 2014 година. Областният управител на област Русе Венцислав Калчев като председател на Регионалния съвет за развитие на СЦР покани колегите си от Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово. Те обсъждаха общи проблеми на региона и действията, които могат да се предприемат за тяхното решаване. Сред проектите, около които областните управители се обединиха са инфраструктурни инициативи като обезопасяването и реконструкцията на пътя между Русе и Велико Търново, реконструкцията на пътя Разград - Попово - Стражица - Велико Търново, проектирането на мост над река Дунав между Силистра и Кълъраш и др. Венцислав Калчев информира колегите си за подписаното споразумение между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево и доброто сътрудничество между двете администрации. Той разказа за реализираните проекти в еврорегиона, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 и предложи търсенето на възможности за общи действия между български и румънски региони да продължи. Участниците в срещата обсъждаха и направените предложения до министър-председателя Пламен Орешарски за промяна в задълженията и правомощията на областните управители, както и в нормативните документи, отнасящи се към тях. Промените имат за цел да направят реалност процеса на децентрализация.

http://pravitelstvo.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар