вторник, 14 януари 2014 г.

Назаем от Любовь Петрова: 100 години на руското сп. "Журналист"Л. Петрова - зам. гл. редактор на
юбиляра -  сп "Журналист" - Москва
         Миналата година в Международния дом на журналистите край Варна се проведе първа по рода си Българо-руска журналистическа конференция с участието на над 20 представители на медии от България и Русия, както и на СБЖ (домакин на проявата чрез своя и.д. председател Снежана Тодорова) с партньорството на съюзи на журналистите от най-голямата славянска страна. 
 Сред впечатляващите с информацията си бе докладът на Любов Петрова, зам. главен редактор на 100-годишното списание „Журналист”. Той бе на тема „Проблеми  приоритети в регионалнвата журналистика в русия”. За да стане ясно, че регионалната преса със своите 65 000 издания (73% от всички средства за масова информация в РФ) е допълнителен проводник на информация. 22 000 са електронните медии. В 10 000 от случаите на медийни формати участват и местните власти, като всеки трети от тях е с обществено-политическа насоченост. На мода са холдинги с участието на властта. Те на практика са частни като регистрация, но ползват бюджетни средства.
Основната част от вестникарския пазар е извън Москва. 70% от медиите в регионите са безплатни в условията на намаляващ абонамент, вкл. и по проблеми, свързани с разпространението от пощите. Най-често читателят е над 40-годишен. Приблизително 40% от аудиторията обаче се информира чрез интернет, макар да се смята за преувеличена ролята на световната информационна мрежа в регионите. Все още към хартиения носител на информация има повече доверие, особено когато иде реч за местна преса. Той е и основният източник на информация, поради което привлича и повече реклама. 
 В Русия е създаден и Алианс на ръководителите на регионални средства за масова информация, в който се осъществяват различни инициативи, вкл. и чрез създадения Международен журналистически център. Намерена е и форма за стимулиране на качествената журналистика. Създаден е проектът „Златен фонд”, в който се дава „знак за качество” на различни медии (през м.г. от 400 представилби се 320 са го станали негови притежатели). Всяка година през м. април в Москва се прави т.нар. медийна изложба, на която всяка медия може да се представи със свой щанд, вкл. и от България.


Няма коментари:

Публикуване на коментар