сряда, 15 януари 2014 г.

Лого ще представя трансграничния район Румъния-България


           Трансграничният регион Румъния- България ще има свое лого. Изображението бе коментирано по време на среща на партньорите по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион  Румъния- България”, която се проведе в края на годината в Белене. Участниците разгледаха повече от 30 предложения, след което след гласуване изборът бе сведен до петте, получили най-много гласове. Направени бяха и някои предложения за промени в представените изображения. Очаква се до дни да бъдат обработени резултатите от гласуването на всичките 12 партньори по проекта. Логото на трансграничния регион Румъния- България ще бъде промотирано съвместно на европейско ниво.


       По време на работната среща в Белене водещият партньор – Румънското министерство на регионалното развитие представи Стратегията за териториално развитие на трансграничния регион Румъния- България, която трябва да бъде базата за планирането на новия програмен период 2014-2020. Коментирани бяха и резултатите от изпълнението на работните пакети според задачите на партньорите. Представен бе и уебсайта на проекта, който може да бъде посетен на  http://spatial-cbc.eu/bg/. Специално внимание бе отделено на комуникационната стратегия, както и на графика на предстоящите събития с оглед окончателното приключване на проекта, което заложено за 9 февруари 2014 г.

От сайта на Областна администрация Плевен

Няма коментари:

Публикуване на коментар