сряда, 22 януари 2014 г.

Търговска мисия до Израел обявиха за секторите мебелна промишленост и дървопреработване         Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява провеждане на търговска мисия до Тел Авив, Хайфа и Ерусалим, която ще се проведе в периода 17 – 21 март 2014 г. Промоционалната проява се организира за представители на български фирми от секторите мебелна промишленост и дървопреработване, по време на която ще се проведат двустранни срещи с израелски партньори. Краен срок за подаване на заявки за участие – 31 януари 2014 г. Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за: ·        самолетен билет; ·        вътрешен транспорт и трансфер; ·        хотелско настаняване; ·        отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.  Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от г-н Иво Илиев, младши експерт в отдел „Международно сътрудничество” на ИАНМСП, , дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия”, тел. 02 /940 79 78., e-mail:i.iliev@sme.government.bgТърговската мисия до Израел се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар