вторник, 21 януари 2014 г.

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в село АйдемирНа 23 януари 2014 г. от 10,00 ч., в конферентна зала на хотел „Данубе”, Община Силистра ще проведе пресконференция по проект „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“Проектът е на обща стойност 179 235,02 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на проекта са извършени ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на помещенията за обособяване на Центъра и предоставяне на социалната услуга.
От 15 ноември 2013 година в с. Айдемир е разкрита и функционира новата социална услуга от резидентен тип за лица с психични разстройства с капацитет 12 места. До настоящият момент са настанени 10 потребители от целевата група, на които се предоставят здравни, социални и терапевтични услуги от специализиран персонал. След приключване на проектните дейности услугата ще продължи да функционира като делегирана от държавата дейност. Официално откриване е от 11,00 ч. в сградата на Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в с. Айдемир.
Няма коментари:

Публикуване на коментар