сряда, 27 септември 2017 г.

Правителството реши: проучваме за нов мост над р. Дунав при Русе-Гюргево, в Силистра откриваме ГКПП Кайнарджа


Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори меморандум между правителствата на България и Румъния за извършване на задълбочени проучвания за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе - Гюргево. Анализът показва многократно нарастване през последните години на автомобилния трафик през Дунав мост 1, както и на търговския обмен по Рейнско-Дунавския коридор (коридор 7). Съществуващото съоръжение е открито за експлоатация преди повече от 60 години и техническите му възможности не позволяват облекчаване на трафика.

Поради дългата му експлоатация се налага рехабилитация на конструкцията и спирания на движението. Това води до значителни задръствания, натоварване на инфраструктурата и други затруднения. Изграждането на ново съоръжение при Русе  -Гюргево ще облекчи значително съществуващия трафик, ще намали негативното въздействие върху околната среда и ще има цялостен положителен икономически ефект за двете страни.

С подписването на Меморандум между правителствата на България и Румъния за проучвания за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе - Гюргево двете страни ще поставят основа за подобряване на транспортната си свързаност и повишаване на икономическата активност в региона. Подкрепа за изграждането на ново съоръжение на р. Дунав при Русе-Гюргево е изразена и от местните и регионални власти на двете страни.

Одобрен беше и проект на споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Румънската морска администрация за предоставяне на достъп на кораби, нуждаещи се от помощ, до места за убежища.

С подписването му ще се изпълнят изискванията на Директива 2002/59/ЕО за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация. Споразумението определя процедурите за сътрудничество с румънската страна за съставянето на план за приемането на кораби в пристанищата в Черноморския регион и обезпечаването на тяхната безопасност. 

Регламентират се принципите на двустранното сътрудничество, както и вземането на решения при предоставяне на място за убежище на кораб с оглед избягване на ненужен риск за корабоплаването и околната среда. Ще се подобри обмяната на информация за улеснение на координацията между компетентните органи в двете държави за навременна намеса, оказване на помощ и предоставяне на места за убежища. 

Междувременно стана ясно, че на 3 октомври е предвидено откриване на трансграничния път Кайнарджа – Липница, изграден за 6 милиона евро преди 5 години. Служебният Министерски съвет на България одобри проект на споразумение за изменение на междуправителственото споразумение с Румъния от 2012 г. за откриването на нови гранично-пропускателни пунктове по държавната граница между двете страни в точките Крушари (България)-Добромир (Румъния) и Кайнарджа (България)-Липница (Румъния)

Двете ГКПП-та ще работят от 8 до 20 ч. за международен превоз на хора и стоки до лимита от общо тегло 3,5 тона. Съседните общини Кайнарджа и Липница са само на няколко километра една от друга. Опознавателни срещи и събори са само две от формите, които се използваха за установяване на трайно трансгранично сътрудничество. С около 50 км би се скъсил пътят между Варна и Констанца.


Няма коментари:

Публикуване на коментар