четвъртък, 14 септември 2017 г.

Продължава издирването в област Силистра на ученици, подлежащи на школски занятия

Дейности в област Силистра по Механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст 

(решение № 373 на МС от 05. 07. 2017 г.)


В изпълнение на механизма кметовете на седемте общини определиха районите, в които ще работят т. нар. екипи за обхват. Общо за седемте общини са определени 37 района, в които ще работят 37 екипа. Приложен е различен подход – цялата община да е един район, всяко населено място с училище да е един район или разделяне на по- големите общински центрове на райони. В някои райони има само по една образователна институция, а в някои по повече.

За да няма празни стаи,
безработни учители
и неграмотно поколение!
За сформиране на екипите бяха подадени предложения от училищата, детските градини, общините, Регионалното управление на образованието, Регионална дирекция за социално подпомагане към Агенция за социално подпомагане, Областна дирекция на МВР.

Общо включените лица са 276 като част от хората участват в повече от един екип. В екипите участват 44 кметове на малки населени места, в които има училища или детски градини или от които са най- често отпадналите ученици. Включени са и 4 заместник кметове – от Силистра, Дулово, Кайнарджа, Ситово. 

На екипите е предоставена начална информация от РУО  Силистра за ученици, които са отпаднали в последните три учебни години, няма данни да са напускали населеното място при отпадането си, не са омъжени, не са отпаднали от VІІІ клас и все още са в задължителна училищна възраст. Това са 39 деца.

На общините и на приемащите училища също така е предоставена информация към август месец за 84 седмокласници, които са под 16 години и не са напуснали населените места, които не са се записали в осми клас. От тях за 45 ученици е подадена информация, че семейството възпрепятства продължаването на образованието им.

В момента екипите вече получават информация и от електронната платформа създадена от МОН с получените данни от ГРАО и съпоставянето им с данните от националната електронна система за системата на предучилищното образование. Екипите поетапно посещават адресите, за да установят действителния статус на учениците. 452 формуляра вече са предоставени от първите посещения за периода 7 – 13 септември.


За момента в болшинството случаи се потвърждава информацията за заминаване за чужбина или за друго населено място в страната. Също така има случаи и на първо постъпване на дете в група за 5 годишни или в първи клас (т.е не е било досега записано като 4-годишно или като 6-годишно), което е отразено като незаписано, тъй като учебната година още не е започнала и училищата още не са актуализирали националната информационна система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар