вторник, 26 септември 2017 г.

Семинар за домашното насилие с педагози от Крайдунавска Добруджа

В заседателната зала на Областна администрация Силистра на 27 септември 2017 г. от 14 часа се провежда тричасов семинар с учители, педагогически съветници и директори на училища по програма „Скрити пред очите ни”, която е на СНЦ ЖС „Екатерина Каравелова” Силистра за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие Семинара има за цел да представи пред участниците разработена програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.

Събитието е по проекта „Изпълнение на държавната политика по проблема домашно насилие чрез Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра”, финансиран от държавния бюджет чрез Министерство на правосъдието.

В рамките на семинара ще бъде направен анализ на ситуацията на базата на общата информация по проблема домашно насилие; ще бъдат разкрити фазите на домашното насилие с цел разпознаването им; ще бъдат представени: „тормоз и контрол”, домашното насилие над деца и неговите типове и др.    
                                                               
Семинарът е уникална възможност за педагозите да получат отговори с примери по въпросите Какво можем да правим в клас, като превенция на насилието? и „Какво да предприемем, ако сме свидетели или обект на домашно насилие?”, както и информация за дейностите по проекта, осъществяван от Сдружението с нестопанска цел с председател инж. Христина Георгиева.


Няма коментари:

Публикуване на коментар