петък, 1 септември 2017 г.

Динозаври на пътя, следвоенни и други ретро автоантики на конкурс в СилистраКОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКИ И РЕТРО АВТОМОБИЛИ - КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ „ДРЪСТЪР” 

официално присъства в календара за 2017 година на FIVA, Federation Internationale Vehicules Anciens (Международна Федерация за Старинни Автомобили).

FIVA бива основана на 01.03.1966г. във Франция като Международна федерация на клубове за исторически превозни средства, най–вече самоходни коли от всички видове, които са на повече от 20г. Тя е единствената организация за стари превозни средства, призната от UNESKO. Тя пропагандира и съхранява нашето наследство от стари коли за бъдещите поколения, като осигурява връзка между клубовете и групи от ентусиасти на международно ниво и насочва интереса на обществото към съхраняване на автомобилното и мотоциклетното наследство.

Спортен клуб „Българска  автомобилна слава” и 


БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН КЛУБ  РЕТРО

 Организират под егидата на почетния консул на

Република Румъния инж. Стефан Райчев и 

на кмета на община Силистра 

д-р Юлиан Найденов


КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ „ДРЪСТЪР”

Организационен комитет: 
Председател: Тодор Стаматов, Членове: Ростислав Павлов, Цветана Игнатова, Павел Ковачев, Директор: Кристиан Желев, Секретар: Маргарита Николова, Връзки с обществеността: Деница Даверова, Главен разпоредител: Димитър Кръстев, Разпоредители: Дончо Дончев, Галина Певичарова.       
Контакти: Гр. София, ул.”МОРЕНИ’’ 24, Кристиан Желев, Тел.:  +359 887 227 648, Email: diagonal@abv.bg. Гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики ‘’ 11 бх Б, Маргарита Николова, Тел.: +359 887 358 780      
  CK Българска автомобилна слава и Български автомобилен клуб РЕТРО организират КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ за исторически превозни средства (FIVA B event – license NC68/2017), който ще се проведе по регламента на FIVA и описаните правила.
 Програма

8.09.2017 (петък) 12 -18 ч.  настаняване на участниците и подрежда не автомобилите в охраняем паркинг на х-л Дръстър по указан от разпоредителите ред. * За автовози, ремаркета и помощни превозни средства е осигурен допълнителен паркинг. * Осигурена е и автомивка за желаещите.  - от момента на паркирането автомобилите са на разположение на журито за инспекция като от 18.00 ч. до 19.30 ч. собствениците трябва да са на разположение за евентуални въпроси;  - 20 ч. – организирана вечеря в р-т Хумбата.

9.09.2017 (събота) 9 – 10 ч. последна инспекция от Журито като собствениците трябва да са до своите автомобили; 10.30 чначало на конкурсната програма. * След дефилиране пред журито автомобилите ще бъдат разположени в Дунавската градина и ще останат там до 20.00 ч.  13.30 ч. – награждаване.
Допустими участници: До участие в  конкурса се допускат екипажи получили покана от организаторите. Подборът на превозните  средства ще бъде извършван  въз основа на тяхната историческа , техническа и естетическа стойност, както и въз основа на тяхната рядкост и  автентичност; Превозните средства допуснати до конкурса трябва да бъдат в перфектно състояние и технически изправни (представянето на валиден годишен технически преглед и застраховка не е задължително, поради факта, че същите няма да са участници в пътното движение). Придвижването до мястото на конкурса ще се извършва доброволно и индивидуално, а не под формата на организиран трансфер; Ще бъдат допускани автомобили с година на производство не по –късно от 1987г. разпределени в следните категории: Клас А – до 1904 г.,  Клас В – от 1905 до 1918; Клас  С – от1919 до 1930; Клас D – oт 1931 до 1945; Клас Е – от 1946 до 1960; Клас F – oт 1961 до 1970; Клас G – от 1971 до 1987.
В съответствие с настоящите правила тези класове ще бъдат групирани по следния начин: ПРЕДВОЕННИ АВТОМОБИЛИ, категория състояща се от класове А,В,С,D: ПРЕДВОЕННИ закрити автомобили; ПРЕДВОЕННИ открити автомобили. СЛЕДВОЕННИ АВТОМОБИЛИ, категория ,състояща се от класове Е,F,G: Следвоенни кабриолети; Следвоенни купета; Следвоенни лимузини; Следвоенни автомобили от източна Европа; КУЛТОВИ АВТОМОБИЛИ на 20-ти век, категория, състояща се от класове А,В,С,D,E,F,G. Организационния комитет ще приеме за участие и под специална категория Н и участници с хот роуд, стрийт роуд, реплики и концептуални модели. Организационния комитет има право да отхвърля формуляр за регистрация без да посочи основателно причина за това ( член 7, т.1.4. от Кодекса за международните състезания на FIVA).
Оценяване: Автомобилите ще бъдат оценявани от 5 членно международно жури. Президентът на журито управлява дейността на останалите членове и представя резултатите от конкурса. Решението на журито е финално и не подлежи на промяна, както и не са позволени никакви възражения, след като са обявени официалните резултати. Оценяването на автомобилите ще се състои на два етапа: Първи етап: технически преглед; Втори етап  – автомобилите ще дефилират пред журитo, което на база на оценката от техническият преглед,естетически критерии и данните за историята на автомобила, представени от собственика ще оформи крайната оценка. 
Журито ще вземе под внимание както оригиналността  и степента на реставрация, така и елегантността на дизайна и общата естетика/цветова хармония,елегантност на тапицерията и облицовката на купето, уредите и аксесоарите. Кабриолетите могат да дефилират с открити тавани като журито може да поиска да разгледа автомобила и със спуснат таван. Журито ще оценява и облеклото на участниците – желателно е то да съответства на епохата на автомобила.
Класове и награди: Довоенни закрити автомобили – „Динозаври на пътя”, Довоенни открити автомобили – „Вятър в косите”, Следвоенни лимузини  - „Светът е голям”, Следвоенни кабриолети - „Пътуване към залеза”, Следвоенни купета - „Силата се завръща”, Култови модели на 20-ти век - „Когато мечтите се сбъдват”, Следвоенни автомобили от източна Европа - „Нас червеното знаме роди ни”, Реплики, стриит и хот роуд - „Полетът на Фантазията”
Специални награди: Голямята награда на конкурса – The best of the show; Награда на Кмета на гр. Силистра; Награда на публиката; Най-автентичен автомобил;  Най-добро реставраторско студио.

Няма коментари:

Публикуване на коментар